Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Karta informacyjna nr 1/2019

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 1/2019
2 Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
4 Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

eksploatacja  kruszywa naturalnego ze  złoża Roszowicki Las  położonego  w międzywalu rzeki Odry na działkach nr  432/1 , 522/1, 530/1, 530/8 km. 1 Roszowicki Las, wraz  z transportem kruszywa nad  rzeką  Odra (działka  nr  531 km. 1 Roszowicki Las  i  nr  20/2 km. 2 Bierawa )  na teren działki nr  1222/3   km. 2 Bierawa 

6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

jednostka ewid. 160303_2 Cisek
obręb ewid. 1087 Roszowicki Las

7 Znak sprawy IUR.6220.3.2019
8 Dokument wytworzył

CEMEX Sp. z o.o.  , Warszawa
ul. Krakowiaków  46

9 Data dokumentu 31.12.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Łukasz Wdowczyk
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek
ul. Planetorza 52, pok. 23 , tel 77 48 71 172

13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.03.2019 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2019
  przez: Beata Staiszczyk
 • opublikowano:
  12-03-2019 11:43
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  12-03-2019 11:45
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 719
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl