Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

Zarządzenie Nr 18/2017
Wójta Gminy Cisek
z dnia 8 marca 2017 r
.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie

Na podstawie art. 36 a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie.
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek www.bip.cisek.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 18 Wójta Gminy z 8 marca 2017 roku.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  08-03-2017
  przez: Barbara Kuczera
 • opublikowano:
  08-03-2017 14:58
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  04-04-2017 13:17
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 4716
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl