Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Karta informacyjna nr 7/2012

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 7/2012
2 Rodzaj dokumentu zawiadomienie o wszczęciu postępowania
3 Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona powierzchni ziemi
4 Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
5 Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego położonego przy ul.Biadaczów w Landzmierzu  na działce Nr 134/4 km.1. na warsztat samochodowy wraz z diagnostyką.
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju jednostka ewidencyjna 160303_2 Cisek obręb ewidencyjny 0052 Landzmierz 
7 Znak sprawy IUR.6220.10.2012
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cisek
9 Data dokumentu 31.10.2012 r.
10 Dokument zatwierdził nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Cisek , 47-253 Cisek ul.Planetorza 52, tel 77 48 71 172
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie nie
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.10.2012 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
18 Uwagi nie dotyczy

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Staiszczyk
Data wytworzenia: 2012-10-31
Metryczka
  • wytworzono:
    31-10-2012
    przez: Jerzy Groeger
  • opublikowano:
    31-10-2012 11:17
    przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl