Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Formularze i druki

POBIERZ AKTUALNE FORMULARZE I DRUKI :

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych,
w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.
Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego

PDFCEIDG-1_wersja_1.02.1.pdf

lub wypełnij
Wniosek elektroniczy

2.

Instrukcja wypelniania wniosku

PDFInstrukcja_CEIDG-1_29_czerwca_2011.pdf

 

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1.

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych

RTFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

2.

wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych

RTFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

3.

oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w roku poprzednim

PDFOświadczenie o wartości sprzedaży.pdf

 

OŚWIATA, KULTURA, SPORT
1.
wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
W_SS_2007
2.
wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
W_ZS_2007
3.
zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
RTFZgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
4.
wniosek o dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego,
iklauzula informacyjna RODO_OS,
OŚWIADCZENIE,
PDFWniosek o dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego 2020.pdf
PDFKlauzula informacyjna RODO_OS.pdf

PDFOŚWIADCZENIE.pdf
5.
formularz de minimis
PDFFormularz de minimis.pdf
6.
oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf
7.
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
PDFOświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis.pdf

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

1.

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

PDFNowy wniosek o wycinkę drzewa.pdf
PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.pdf

 

BUDOWNICTWO

1.

wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

DOCWniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku.doc
PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku.pdf

 

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

1.

formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - osobom fizycznym,
- osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej


PDFPPF.pdf
PDFPPPR.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  27-12-2005
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  27-12-2005 11:07
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  16-10-2020 14:01
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 12760
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl