Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie komunalne gminy Cisek

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia komunalnego następuje:

 1. na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
 2. przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
 3. w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
 4. w wyniku własnej działalności gospodarczej,
 5. przez inne czynności prawne,
 6. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

  Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Cisek :

   

Metryczka
 • wytworzono:
  01-02-2005
  przez: Brygida Zemelka
 • opublikowano:
  01-02-2005 11:04
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  22-06-2015 10:20
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 9992
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl