Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
530846767262993000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448843145856044574375957838897428245267055358714976754656572
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257692853027833276752924126679346213516336383585964044242220
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161311309015057181922014518458188051901318911203891965222758
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000587034533157511314113573
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 55558
 2. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 43562
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 26919
 4. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 12024
 5. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 12010
 6. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 11035
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 9388
 8. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 8800
 9. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 8630
 10. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8144
 11. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 7729
 12. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 7597
 13. Formularze i druki
  Wyświetleń: 7527
 14. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 7449
 15. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 7336
 16. Rok 2013
  Wyświetleń: 6846
 17. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 6368
 18. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 6299
 19. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 6160
 20. Informacje
  Wyświetleń: 6117
 21. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 5977
 22. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 5877
 23. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 5764
 24. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 5763
 25. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 5759
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5748
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5718
 28. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 5528
 29. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 5523
 30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 5492
 31. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 5383
 32. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 5378
 33. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 5344
 34. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 5290
 35. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 5271
 36. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 5271
 37. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5251
 38. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 5161
 39. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 5050
 40. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4991
 41. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 4949
 42. Wójt Gminy Cisek - Alojzy Parys
  Wyświetleń: 4938
 43. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 4928
 44. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4914
 45. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4858
 46. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4783
 47. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 4759
 48. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 4731
 49. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4729
 50. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4729
 51. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4716
 52. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 4713
 53. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 4685
 54. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 4666
 55. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 4665
 56. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 4659
 57. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 4643
 58. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4525
 59. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4519
 60. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4431
 61. Ogólna
  Wyświetleń: 4383
 62. Oświadczenie majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 4350
 63. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 4348
 64. Rok 2015
  Wyświetleń: 4315
 65. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4310
 66. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 4302
 67. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 4275
 68. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4261
 69. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 4238
 70. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 4230
 71. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 4218
 72. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 4216
 73. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 4197
 74. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 4191
 75. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 4181
 76. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4125
 77. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4073
 78. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 4020
 79. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 4017
 80. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 4006
 81. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 3989
 82. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 3975
 83. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 3974
 84. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3843
 85. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3841
 86. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 3786
 87. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3762
 88. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 3757
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3749
 90. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 3739
 91. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3725
 92. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 3684
 93. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3664
 94. Rok 2014
  Wyświetleń: 3613
 95. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 3599
 96. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3552
 97. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 3524
 98. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3512
 99. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3487
 100. Rok 2012
  Wyświetleń: 3484
 101. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 3479
 102. Rok 2017
  Wyświetleń: 3478
 103. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 3476
 104. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3448
 105. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 3412
 106. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3400
 107. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 3398
 108. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 3356
 109. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3312
 110. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3262
 111. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 3262
 112. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 3233
 113. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 3231
 114. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 3229
 115. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3212
 116. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 3203
 117. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3115
 118. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 3095
 119. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3078
 120. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 3069
 121. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3068
 122. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 3053
 123. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 3041
 124. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 3031
 125. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 3031
 126. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 3019
 127. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2997
 128. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2990
 129. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 2987
 130. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2971
 131. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 2968
 132. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 2950
 133. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 2948
 134. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2942
 135. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 2935
 136. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 2893
 137. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2889
 138. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 2875
 139. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 2859
 140. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 2846
 141. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2846
 142. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2810
 143. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2798
 144. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 2791
 145. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2772
 146. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2771
 147. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2763
 148. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 2751
 149. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 2741
 150. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 2732
 151. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2712
 152. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2698
 153. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 2693
 154. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2693
 155. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2684
 156. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 2678
 157. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 2662
 158. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 2646
 159. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2623
 160. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 2619
 161. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 2610
 162. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 2603
 163. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2597
 164. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2557
 165. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 2539
 166. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2538
 167. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2533
 168. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 2531
 169. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2524
 170. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2523
 171. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 2514
 172. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 2506
 173. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 2504
 174. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2496
 175. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2481
 176. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2466
 177. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2445
 178. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 2438
 179. Złożone petycje
  Wyświetleń: 2434
 180. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2427
 181. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2423
 182. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2414
 183. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 2387
 184. Rok 2016
  Wyświetleń: 2377
 185. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2374
 186. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2352
 187. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2332
 188. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2329
 189. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2324
 190. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 2300
 191. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 2298
 192. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2285
 193. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2277
 194. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 2271
 195. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2255
 196. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2233
 197. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2207
 198. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2198
 199. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 2196
 200. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2186
 201. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2184
 202. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 2182
 203. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2179
 204. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 2170
 205. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2170
 206. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2169
 207. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2166
 208. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 2165
 209. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 2162
 210. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 2161
 211. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2159
 212. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 2149
 213. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 2129
 214. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2119
 215. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2118
 216. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2117
 217. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2112
 218. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 2110
 219. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 2104
 220. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 2104
 221. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2098
 222. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 2095
 223. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 2092
 224. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 2089
 225. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 2088
 226. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2084
 227. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2081
 228. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2076
 229. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2072
 230. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2060
 231. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2058
 232. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 2058
 233. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 2057
 234. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 2055
 235. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2054
 236. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 2049
 237. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2046
 238. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2046
 239. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 2044
 240. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2037
 241. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 2036
 242. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 2033
 243. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2028
 244. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 2021
 245. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2020
 246. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 2018
 247. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 2015
 248. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2010
 249. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 2009
 250. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2006
 251. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 2005
 252. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2000
 253. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 1999
 254. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1992
 255. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1989
 256. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 1988
 257. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 1987
 258. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1986
 259. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1986
 260. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 1981
 261. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 1977
 262. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 1972
 263. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1969
 264. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 1968
 265. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 1966
 266. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 1965
 267. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 1964
 268. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 1964
 269. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 1962
 270. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 1961
 271. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 1961
 272. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 1958
 273. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 1954
 274. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 1953
 275. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 1950
 276. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1950
 277. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 1943
 278. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 1942
 279. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 1940
 280. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1938
 281. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 1928
 282. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 1924
 283. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 1921
 284. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 1918
 285. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1917
 286. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 1913
 287. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 1909
 288. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1907
 289. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1904
 290. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1903
 291. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1902
 292. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 1898
 293. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 1898
 294. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1890
 295. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 1888
 296. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1882
 297. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1881
 298. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1879
 299. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1875
 300. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1869
 301. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 1869
 302. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1868
 303. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 1867
 304. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 1866
 305. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 1863
 306. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 1861
 307. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 1861
 308. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1860
 309. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 1856
 310. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 1852
 311. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 1850
 312. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1839
 313. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 1833
 314. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 1832
 315. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 1831
 316. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 1825
 317. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 1825
 318. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 1822
 319. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 1821
 320. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 1819
 321. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1818
 322. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 1818
 323. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1818
 324. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1814
 325. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 1811
 326. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1809
 327. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 1804
 328. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1801
 329. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1799
 330. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 1795
 331. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 1790
 332. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 1785
 333. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 1782
 334. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1769
 335. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1766
 336. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 1764
 337. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 1757
 338. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 1756
 339. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1750
 340. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 1749
 341. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1745
 342. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1736
 343. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1735
 344. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1725
 345. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 1716
 346. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1715
 347. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1714
 348. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 1713
 349. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1696
 350. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1696
 351. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 1695
 352. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1695
 353. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1694
 354. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1685
 355. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1683
 356. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 1673
 357. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1669
 358. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1667
 359. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1662
 360. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1659
 361. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 1651
 362. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 1650
 363. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1647
 364. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 1641
 365. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 1638
 366. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 1617
 367. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 1613
 368. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 1613
 369. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 1608
 370. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 1606
 371. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 1605
 372. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1603
 373. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 1585
 374. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1585
 375. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1580
 376. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1577
 377. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1574
 378. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 1573
 379. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1573
 380. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 1571
 381. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 1566
 382. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1564
 383. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1562
 384. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 1558
 385. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1554
 386. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 1549
 387. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 1546
 388. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1545
 389. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1544
 390. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 1536
 391. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 1536
 392. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 1527
 393. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 1521
 394. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1517
 395. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1516
 396. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 1514
 397. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1513
 398. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 1510
 399. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1507
 400. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 1502
 401. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1502
 402. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1501
 403. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1501
 404. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 1495
 405. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 1489
 406. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1486
 407. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 1481
 408. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1481
 409. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1476
 410. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1474
 411. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1469
 412. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1464
 413. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1454
 414. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1451
 415. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1450
 416. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 1444
 417. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1442
 418. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1435
 419. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1434
 420. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1431
 421. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1428
 422. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1427
 423. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1425
 424. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1414
 425. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 1413
 426. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 1412
 427. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 1409
 428. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 1408
 429. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1405
 430. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 1404
 431. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1397
 432. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1392
 433. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 1391
 434. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1386
 435. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1379
 436. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1379
 437. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1379
 438. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 1377
 439. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 1377
 440. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 1376
 441. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1375
 442. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 1375
 443. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 1373
 444. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1372
 445. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 1367
 446. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 1367
 447. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1366
 448. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1365
 449. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 1361
 450. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1352
 451. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1336
 452. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1336
 453. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1331
 454. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 1329
 455. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1327
 456. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 1324
 457. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 1324
 458. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 1319
 459. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1318
 460. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1313
 461. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 1311
 462. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 1300
 463. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 1299
 464. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1291
 465. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1284
 466. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1284
 467. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1282
 468. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 1280
 469. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1279
 470. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1278
 471. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1272
 472. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 1263
 473. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1252
 474. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1250
 475. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1250
 476. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 1247
 477. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1246
 478. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1237
 479. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1237
 480. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1236
 481. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1232
 482. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1232
 483. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1221
 484. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 1215
 485. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1215
 486. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1213
 487. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1194
 488. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1192
 489. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 1192
 490. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1190
 491. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1180
 492. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1178
 493. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1177
 494. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1176
 495. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 1161
 496. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 1155
 497. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 1149
 498. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 1136
 499. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1133
 500. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 1132
 501. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 1122
 502. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1119
 503. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 1118
 504. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1115
 505. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1103
 506. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1091
 507. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1091
 508. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 1090
 509. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1087
 510. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 1078
 511. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 1074
 512. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1063
 513. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 1058
 514. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1047
 515. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1046
 516. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1038
 517. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1023
 518. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 995
 519. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 994
 520. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 992
 521. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 985
 522. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 984
 523. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 978
 524. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 971
 525. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 970
 526. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 970
 527. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 960
 528. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 960
 529. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 960
 530. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 958
 531. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 920
 532. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 915
 533. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 912
 534. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 906
 535. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 903
 536. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 903
 537. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 902
 538. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 896
 539. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 894
 540. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 885
 541. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 882
 542. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 881
 543. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 854
 544. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 829
 545. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 810
 546. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 796
 547. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 795
 548. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 795
 549. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 784
 550. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 783
 551. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 778
 552. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 773
 553. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 772
 554. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 757
 555. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 750
 556. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 738
 557. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 736
 558. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 716
 559. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 709
 560. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 704
 561. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 698
 562. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 698
 563. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 685
 564. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 685
 565. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 678
 566. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 669
 567. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 663
 568. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 651
 569. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 638
 570. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 627
 571. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 622
 572. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 620
 573. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 616
 574. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 611
 575. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 601
 576. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 569
 577. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 558
 578. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 557
 579. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 557
 580. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 548
 581. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 525
 582. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 497
 583. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 491
 584. Rok 2018
  Wyświetleń: 488
 585. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 476
 586. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 470
 587. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 451
 588. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 349
 589. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 339
 590. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 337
 591. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 319
 592. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 315
 593. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 302
 594. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 296
 595. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 275
 596. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 267
 597. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 261
 598. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 256
 599. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 249
 600. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 246
 601. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 237
 602. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 224
 603. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 223
 604. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 215
 605. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 201
 606. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 190
 607. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 179
 608. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 161
 609. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 126
 610. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 121
 611. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 109
 612. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 105
 613. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 90
 614. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 77
 615. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 75
 616. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 31
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  28-07-2014 10:10
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 5718
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×