Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
60227465344801043368291790000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5308467672765058339370191747706316557024724096885874875100597
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448843145856044574375957838897428245267055358714976754656572
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257692853027833276752924126679346213516336383585964044242220
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161311309015057181922014518458188051901318911203891965222758
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000587034533157511314113573
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 76189
 2. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 48234
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 48183
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 17511
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 15984
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 14030
 7. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 13956
 8. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 13200
 9. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 11879
 10. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 11007
 11. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 10991
 12. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 10668
 13. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 10587
 14. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 10383
 15. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 10226
 16. Rok 2013
  Wyświetleń: 9914
 17. Formularze i druki
  Wyświetleń: 9886
 18. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 9415
 19. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 8963
 20. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 8872
 21. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 8627
 22. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 8537
 23. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 8526
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8401
 25. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 8302
 26. Informacje
  Wyświetleń: 8300
 27. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 8220
 28. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 8167
 29. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 8153
 30. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 8084
 31. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7855
 32. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 7819
 33. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 7809
 34. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 7799
 35. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 7779
 36. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 7754
 37. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 7753
 38. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 7688
 39. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 7650
 40. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 7527
 41. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7503
 42. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 7427
 43. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7426
 44. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 7416
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7375
 46. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7331
 47. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 7314
 48. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 7286
 49. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 7254
 50. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7240
 51. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7216
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7055
 53. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 6987
 54. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6966
 55. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 6916
 56. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6894
 57. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 6883
 58. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6852
 59. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6769
 60. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 6730
 61. Rok 2017
  Wyświetleń: 6694
 62. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 6656
 63. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 6590
 64. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 6566
 65. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 6543
 66. Ogólna
  Wyświetleń: 6532
 67. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 6493
 68. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 6484
 69. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6477
 70. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 6389
 71. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 6370
 72. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 6268
 73. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 6262
 74. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 6234
 75. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6223
 76. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 6151
 77. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 6103
 78. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 6056
 79. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6036
 80. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 6016
 81. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 5965
 82. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 5950
 83. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 5950
 84. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 5945
 85. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 5863
 86. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 5750
 87. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 5728
 88. Rok 2015
  Wyświetleń: 5694
 89. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 5593
 90. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5580
 91. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 5551
 92. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 5378
 93. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 5323
 94. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5309
 95. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 5273
 96. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 5198
 97. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5193
 98. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 5190
 99. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5181
 100. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 5166
 101. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5138
 102. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5062
 103. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5038
 104. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 5008
 105. Rok 2014
  Wyświetleń: 5001
 106. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 5000
 107. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4996
 108. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 4992
 109. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 4953
 110. Rok 2012
  Wyświetleń: 4950
 111. Rok 2016
  Wyświetleń: 4860
 112. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 4809
 113. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 4804
 114. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4771
 115. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4759
 116. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 4723
 117. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4711
 118. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 4696
 119. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4691
 120. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4664
 121. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 4651
 122. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4645
 123. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4643
 124. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 4566
 125. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4536
 126. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 4507
 127. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 4492
 128. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4480
 129. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 4440
 130. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 4421
 131. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4405
 132. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 4389
 133. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 4368
 134. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4368
 135. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 4350
 136. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 4192
 137. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 4178
 138. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 4156
 139. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 4155
 140. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4154
 141. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 4126
 142. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 4120
 143. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 4076
 144. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 4034
 145. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4030
 146. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 3989
 147. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3962
 148. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3954
 149. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3951
 150. Złożone petycje
  Wyświetleń: 3942
 151. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 3938
 152. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 3917
 153. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 3910
 154. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 3898
 155. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 3875
 156. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3875
 157. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3866
 158. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3860
 159. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 3834
 160. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 3833
 161. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 3830
 162. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 3818
 163. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3767
 164. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 3766
 165. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 3760
 166. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3748
 167. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3740
 168. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 3726
 169. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 3724
 170. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 3718
 171. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 3709
 172. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3699
 173. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3678
 174. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3672
 175. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 3668
 176. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3613
 177. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3608
 178. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3583
 179. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 3561
 180. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 3517
 181. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3512
 182. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 3510
 183. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 3507
 184. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3500
 185. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3467
 186. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3465
 187. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 3462
 188. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 3435
 189. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 3435
 190. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 3431
 191. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 3427
 192. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 3425
 193. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 3421
 194. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3405
 195. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3394
 196. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3374
 197. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 3371
 198. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3355
 199. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3346
 200. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 3345
 201. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3342
 202. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 3320
 203. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3307
 204. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3292
 205. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 3283
 206. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 3234
 207. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3229
 208. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3220
 209. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3182
 210. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3177
 211. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 3171
 212. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3156
 213. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 3148
 214. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 3139
 215. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3122
 216. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 3122
 217. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3116
 218. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3103
 219. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3102
 220. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3098
 221. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 3092
 222. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3091
 223. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 3088
 224. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3072
 225. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3069
 226. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 3063
 227. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 3061
 228. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 3061
 229. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 3059
 230. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 3057
 231. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3056
 232. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3053
 233. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3052
 234. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 3040
 235. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3036
 236. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3023
 237. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 3022
 238. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 3010
 239. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 2996
 240. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2987
 241. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 2982
 242. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2981
 243. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 2976
 244. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2976
 245. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2974
 246. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2963
 247. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2959
 248. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2955
 249. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 2945
 250. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2942
 251. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 2931
 252. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 2921
 253. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2921
 254. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 2921
 255. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 2918
 256. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 2916
 257. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2911
 258. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 2900
 259. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2896
 260. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 2887
 261. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2872
 262. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 2871
 263. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 2869
 264. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 2868
 265. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 2867
 266. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2863
 267. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 2853
 268. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2850
 269. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 2846
 270. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2846
 271. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2838
 272. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 2834
 273. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2834
 274. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 2829
 275. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2828
 276. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2824
 277. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2814
 278. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 2813
 279. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2808
 280. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 2803
 281. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2797
 282. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 2796
 283. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2796
 284. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2795
 285. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 2791
 286. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2783
 287. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 2779
 288. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2778
 289. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 2778
 290. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2766
 291. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2760
 292. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2754
 293. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2754
 294. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2752
 295. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 2733
 296. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 2732
 297. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 2731
 298. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2730
 299. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2728
 300. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 2727
 301. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 2724
 302. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2722
 303. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 2722
 304. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2721
 305. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 2719
 306. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2719
 307. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 2719
 308. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 2717
 309. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2705
 310. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 2705
 311. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 2703
 312. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2697
 313. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2693
 314. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2680
 315. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 2679
 316. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 2678
 317. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2672
 318. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 2665
 319. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 2663
 320. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2658
 321. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2653
 322. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 2650
 323. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 2650
 324. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2650
 325. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2639
 326. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 2637
 327. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 2631
 328. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2629
 329. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 2628
 330. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 2624
 331. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 2621
 332. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 2621
 333. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 2618
 334. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2612
 335. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 2608
 336. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2602
 337. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 2601
 338. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 2599
 339. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2599
 340. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2598
 341. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2593
 342. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 2592
 343. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2592
 344. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 2585
 345. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 2584
 346. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2584
 347. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2572
 348. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2572
 349. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2571
 350. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 2567
 351. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 2565
 352. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2564
 353. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2561
 354. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2551
 355. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 2551
 356. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 2547
 357. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2540
 358. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 2538
 359. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2536
 360. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2535
 361. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2535
 362. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 2528
 363. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 2527
 364. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2525
 365. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2521
 366. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2520
 367. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 2516
 368. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2514
 369. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 2513
 370. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 2499
 371. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 2494
 372. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 2492
 373. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 2491
 374. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 2485
 375. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2484
 376. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2479
 377. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2479
 378. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 2474
 379. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 2474
 380. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 2474
 381. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2468
 382. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2467
 383. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2456
 384. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 2454
 385. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 2453
 386. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 2448
 387. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 2446
 388. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2435
 389. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2433
 390. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2421
 391. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 2415
 392. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 2414
 393. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 2414
 394. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2408
 395. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 2405
 396. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 2402
 397. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 2400
 398. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 2398
 399. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2389
 400. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2379
 401. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2376
 402. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2373
 403. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2359
 404. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2356
 405. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 2340
 406. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2339
 407. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2339
 408. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2336
 409. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2335
 410. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2330
 411. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2329
 412. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 2318
 413. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 2315
 414. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2311
 415. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 2303
 416. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2301
 417. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2300
 418. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 2299
 419. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 2296
 420. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 2294
 421. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2286
 422. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2282
 423. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2271
 424. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2270
 425. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 2265
 426. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2265
 427. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 2258
 428. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 2252
 429. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2248
 430. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2245
 431. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2244
 432. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2239
 433. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2236
 434. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2231
 435. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 2230
 436. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2229
 437. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 2217
 438. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2214
 439. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 2209
 440. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 2205
 441. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 2202
 442. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2201
 443. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2200
 444. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 2189
 445. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2189
 446. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2184
 447. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2176
 448. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 2176
 449. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2176
 450. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2165
 451. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2160
 452. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 2160
 453. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2159
 454. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2149
 455. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 2148
 456. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2145
 457. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 2141
 458. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2140
 459. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2139
 460. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2139
 461. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 2137
 462. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2136
 463. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 2133
 464. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2131
 465. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2127
 466. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2121
 467. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2120
 468. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2113
 469. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2111
 470. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 2111
 471. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 2110
 472. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2102
 473. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 2101
 474. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 2098
 475. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2096
 476. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 2092
 477. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 2089
 478. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2086
 479. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2085
 480. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 2081
 481. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2081
 482. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2079
 483. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 2068
 484. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2068
 485. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2067
 486. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2066
 487. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2059
 488. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 2057
 489. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2054
 490. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 2046
 491. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2038
 492. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 2035
 493. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 2031
 494. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 2030
 495. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 2024
 496. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 2020
 497. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2019
 498. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2016
 499. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2015
 500. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2012
 501. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 2011
 502. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2009
 503. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2004
 504. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 1990
 505. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 1989
 506. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1985
 507. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 1983
 508. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1978
 509. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1975
 510. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 1972
 511. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1966
 512. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 1963
 513. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 1959
 514. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 1958
 515. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1952
 516. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1949
 517. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1949
 518. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1947
 519. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1943
 520. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1941
 521. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1940
 522. Rok 2018
  Wyświetleń: 1937
 523. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1930
 524. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1930
 525. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1926
 526. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1925
 527. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1924
 528. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 1922
 529. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 1920
 530. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1918
 531. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1900
 532. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1899
 533. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1894
 534. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1894
 535. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1878
 536. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1871
 537. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1869
 538. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1869
 539. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1852
 540. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1848
 541. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1848
 542. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1845
 543. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 1840
 544. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1839
 545. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1820
 546. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1818
 547. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1811
 548. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1808
 549. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 1806
 550. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 1801
 551. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1798
 552. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 1791
 553. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1789
 554. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1786
 555. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1771
 556. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 1769
 557. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 1758
 558. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 1756
 559. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 1752
 560. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 1751
 561. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1743
 562. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 1736
 563. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1725
 564. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1714
 565. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 1713
 566. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 1701
 567. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 1692
 568. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1692
 569. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 1691
 570. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1688
 571. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 1687
 572. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1687
 573. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1683
 574. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 1682
 575. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1669
 576. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 1662
 577. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1658
 578. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 1655
 579. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 1647
 580. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1646
 581. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 1637
 582. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1635
 583. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1631
 584. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 1629
 585. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 1622
 586. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 1617
 587. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1616
 588. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1611
 589. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1609
 590. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1605
 591. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1605
 592. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1599
 593. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1598
 594. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 1597
 595. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1597
 596. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 1592
 597. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 1585
 598. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1574
 599. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 1574
 600. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1571
 601. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1565
 602. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 1563
 603. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1554
 604. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1548
 605. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1545
 606. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 1540
 607. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 1539
 608. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1527
 609. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1514
 610. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1507
 611. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 1504
 612. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1500
 613. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1496
 614. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1492
 615. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1487
 616. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1483
 617. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1483
 618. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 1482
 619. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 1478
 620. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1476
 621. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1476
 622. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1476
 623. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1473
 624. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1470
 625. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1445
 626. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 1443
 627. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 1418
 628. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1413
 629. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1395
 630. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 1387
 631. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1346
 632. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 1337
 633. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1336
 634. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1326
 635. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 1316
 636. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1311
 637. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1311
 638. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1298
 639. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 1273
 640. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1263
 641. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1256
 642. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1234
 643. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1208
 644. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1199
 645. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 1148
 646. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1146
 647. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1134
 648. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1100
 649. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 1085
 650. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 1070
 651. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1060
 652. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1055
 653. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 1006
 654. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 993
 655. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 981
 656. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 967
 657. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 966
 658. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 943
 659. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 908
 660. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 893
 661. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 865
 662. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 858
 663. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 841
 664. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 830
 665. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 820
 666. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 820
 667. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 814
 668. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 806
 669. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 798
 670. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 787
 671. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 783
 672. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 768
 673. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 743
 674. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 738
 675. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 721
 676. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 699
 677. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 689
 678. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 646
 679. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 645
 680. Rok 2019
  Wyświetleń: 642
 681. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 632
 682. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 631
 683. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 605
 684. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 588
 685. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 586
 686. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 582
 687. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 578
 688. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 574
 689. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 574
 690. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 568
 691. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 550
 692. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 546
 693. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 542
 694. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 531
 695. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 501
 696. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 491
 697. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 489
 698. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 465
 699. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 458
 700. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 448
 701. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 446
 702. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 435
 703. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 430
 704. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 409
 705. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 400
 706. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 388
 707. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 373
 708. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 365
 709. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 364
 710. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 348
 711. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 347
 712. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 339
 713. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 333
 714. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 320
 715. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 301
 716. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 295
 717. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 272
 718. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 271
 719. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 263
 720. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 250
 721. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 237
 722. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 234
 723. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 226
 724. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 216
 725. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 215
 726. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 207
 727. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 197
 728. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 164
 729. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 145
 730. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 128
 731. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 126
 732. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 112
 733. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 111
 734. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 98
 735. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 97
 736. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 93
 737. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 88
 738. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 70
 739. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 63
 740. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 61
 741. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 54
 742. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 41
 743. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 30
 744. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 28
 745. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 26
 746. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 24
 747. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 16
 748. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 15
 749. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 13
 750. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 12
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  28-07-2014 10:10
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 8401
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×