Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4652600000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5308467672765058339370191747706316557024724096885874875100597
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448843145856044574375957838897428245267055358714976754656572
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257692853027833276752924126679346213516336383585964044242220
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161311309015057181922014518458188051901318911203891965222758
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000587034533157511314113573
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 71615
 2. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 47243
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 47051
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 16549
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 15056
 6. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 13406
 7. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 13167
 8. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 12739
 9. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 11057
 10. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 10315
 11. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 10157
 12. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 10148
 13. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 10010
 14. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 9770
 15. Rok 2013
  Wyświetleń: 9497
 16. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 9376
 17. Formularze i druki
  Wyświetleń: 9354
 18. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 8882
 19. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 8451
 20. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 8325
 21. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 8320
 22. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 8026
 23. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 7969
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7900
 25. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 7853
 26. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 7768
 27. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 7736
 28. Informacje
  Wyświetleń: 7713
 29. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 7689
 30. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 7502
 31. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 7499
 32. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 7414
 33. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 7369
 34. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7359
 35. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 7307
 36. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 7278
 37. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 7234
 38. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 7203
 39. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 7125
 40. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 7092
 41. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7045
 42. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7032
 43. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7007
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6990
 45. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 6980
 46. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 6819
 47. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6764
 48. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 6760
 49. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 6753
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6621
 51. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6596
 52. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 6524
 53. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 6519
 54. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6487
 55. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6487
 56. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 6457
 57. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6442
 58. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 6397
 59. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 6326
 60. Rok 2017
  Wyświetleń: 6254
 61. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 6210
 62. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 6191
 63. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 6158
 64. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 6127
 65. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 6115
 66. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6096
 67. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 6055
 68. Ogólna
  Wyświetleń: 5968
 69. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 5967
 70. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 5909
 71. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5883
 72. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 5827
 73. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 5818
 74. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 5795
 75. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 5792
 76. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 5784
 77. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 5709
 78. Oświadczenie majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 5701
 79. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 5683
 80. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5668
 81. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 5595
 82. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 5557
 83. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 5555
 84. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 5541
 85. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 5495
 86. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 5401
 87. Rok 2015
  Wyświetleń: 5334
 88. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 5317
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 5298
 90. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5253
 91. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5147
 92. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 5111
 93. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 4988
 94. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4976
 95. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 4964
 96. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 4955
 97. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 4935
 98. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 4852
 99. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 4850
 100. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4830
 101. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 4824
 102. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 4789
 103. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4779
 104. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 4767
 105. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 4760
 106. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4731
 107. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4669
 108. Rok 2014
  Wyświetleń: 4662
 109. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4563
 110. Rok 2012
  Wyświetleń: 4555
 111. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 4527
 112. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4508
 113. Rok 2016
  Wyświetleń: 4503
 114. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4492
 115. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 4485
 116. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4483
 117. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4433
 118. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 4423
 119. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 4400
 120. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4362
 121. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4353
 122. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 4331
 123. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4268
 124. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4259
 125. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 4245
 126. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 4244
 127. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4225
 128. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 4210
 129. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4175
 130. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 4170
 131. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 4149
 132. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 4128
 133. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 4109
 134. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 4074
 135. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 3969
 136. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3963
 137. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 3958
 138. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3948
 139. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 3942
 140. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 3879
 141. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 3857
 142. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 3848
 143. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3829
 144. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 3811
 145. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 3807
 146. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3764
 147. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3755
 148. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3739
 149. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 3722
 150. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3701
 151. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 3697
 152. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3686
 153. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 3661
 154. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3653
 155. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 3635
 156. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 3620
 157. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 3616
 158. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 3584
 159. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 3583
 160. Złożone petycje
  Wyświetleń: 3557
 161. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 3545
 162. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3542
 163. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3542
 164. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 3540
 165. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3537
 166. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 3523
 167. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 3507
 168. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3495
 169. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 3490
 170. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3474
 171. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 3473
 172. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3443
 173. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3408
 174. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3373
 175. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 3366
 176. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 3366
 177. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3353
 178. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 3349
 179. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 3340
 180. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3314
 181. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3308
 182. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 3294
 183. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3283
 184. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 3274
 185. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 3271
 186. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 3260
 187. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 3258
 188. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3258
 189. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 3255
 190. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 3249
 191. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 3234
 192. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3226
 193. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3215
 194. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3203
 195. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3186
 196. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 3182
 197. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3179
 198. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 3162
 199. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 3154
 200. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3152
 201. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3141
 202. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 3137
 203. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3125
 204. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 3068
 205. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 3000
 206. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2997
 207. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 2986
 208. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2981
 209. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2969
 210. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 2961
 211. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2955
 212. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2934
 213. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2930
 214. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2924
 215. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2910
 216. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2905
 217. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2901
 218. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2900
 219. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2890
 220. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2890
 221. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 2889
 222. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2889
 223. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2886
 224. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 2884
 225. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2877
 226. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 2875
 227. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2874
 228. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 2853
 229. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2853
 230. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 2852
 231. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2842
 232. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 2837
 233. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 2830
 234. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2827
 235. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2823
 236. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 2815
 237. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2809
 238. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2803
 239. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2800
 240. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 2795
 241. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2793
 242. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2788
 243. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 2786
 244. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2786
 245. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2786
 246. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2772
 247. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2746
 248. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 2746
 249. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 2742
 250. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2741
 251. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 2738
 252. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 2736
 253. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2731
 254. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2729
 255. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 2724
 256. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 2715
 257. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2713
 258. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 2708
 259. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 2703
 260. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 2694
 261. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2694
 262. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 2691
 263. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2689
 264. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2675
 265. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2671
 266. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 2665
 267. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2660
 268. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 2658
 269. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 2653
 270. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2647
 271. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2635
 272. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2634
 273. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 2633
 274. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2631
 275. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 2630
 276. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2628
 277. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 2615
 278. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 2615
 279. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2613
 280. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 2606
 281. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2604
 282. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 2604
 283. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 2604
 284. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2592
 285. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2591
 286. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2590
 287. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2588
 288. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 2587
 289. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2587
 290. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2584
 291. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 2577
 292. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 2575
 293. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 2571
 294. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 2570
 295. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2569
 296. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2565
 297. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 2563
 298. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2554
 299. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 2551
 300. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 2548
 301. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2541
 302. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2541
 303. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 2535
 304. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2533
 305. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2530
 306. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2525
 307. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 2524
 308. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 2521
 309. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2521
 310. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 2518
 311. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 2513
 312. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2506
 313. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 2505
 314. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2505
 315. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 2504
 316. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2504
 317. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 2499
 318. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2497
 319. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2493
 320. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 2493
 321. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 2490
 322. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 2482
 323. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2478
 324. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 2475
 325. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 2474
 326. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2466
 327. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 2461
 328. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2461
 329. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2459
 330. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2450
 331. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 2448
 332. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 2444
 333. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 2435
 334. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2432
 335. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2430
 336. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2428
 337. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 2427
 338. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 2426
 339. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2424
 340. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 2424
 341. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2424
 342. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2421
 343. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2420
 344. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 2417
 345. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2417
 346. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2402
 347. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 2401
 348. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 2400
 349. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2395
 350. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2388
 351. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 2381
 352. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 2381
 353. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2377
 354. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 2376
 355. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 2370
 356. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2368
 357. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 2365
 358. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 2358
 359. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 2353
 360. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 2351
 361. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2350
 362. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2349
 363. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 2346
 364. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2343
 365. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2342
 366. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 2336
 367. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 2333
 368. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 2330
 369. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2328
 370. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 2327
 371. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2325
 372. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 2325
 373. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 2321
 374. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2320
 375. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2318
 376. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 2310
 377. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 2310
 378. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2310
 379. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2304
 380. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2299
 381. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2294
 382. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2288
 383. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 2285
 384. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 2274
 385. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2273
 386. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 2268
 387. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 2262
 388. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2258
 389. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 2245
 390. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 2241
 391. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2239
 392. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2238
 393. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2227
 394. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2222
 395. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2221
 396. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 2220
 397. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 2218
 398. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2217
 399. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2197
 400. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2194
 401. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2183
 402. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2181
 403. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2179
 404. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2171
 405. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2169
 406. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2163
 407. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 2163
 408. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 2152
 409. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2151
 410. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 2144
 411. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 2140
 412. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2139
 413. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2137
 414. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2136
 415. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 2134
 416. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 2131
 417. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2126
 418. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 2124
 419. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2116
 420. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 2113
 421. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 2109
 422. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 2108
 423. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 2108
 424. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 2100
 425. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 2097
 426. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2097
 427. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2085
 428. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2079
 429. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 2071
 430. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2071
 431. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2071
 432. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2065
 433. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2063
 434. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 2062
 435. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2061
 436. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2059
 437. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 2054
 438. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 2052
 439. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2045
 440. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 2044
 441. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2041
 442. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 2030
 443. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2029
 444. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2025
 445. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2022
 446. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 2016
 447. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2013
 448. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2004
 449. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1999
 450. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 1999
 451. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 1993
 452. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 1991
 453. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1990
 454. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1989
 455. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1987
 456. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1987
 457. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 1983
 458. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1983
 459. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1978
 460. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1978
 461. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1966
 462. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1958
 463. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1955
 464. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 1952
 465. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1950
 466. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1947
 467. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 1947
 468. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1935
 469. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1934
 470. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1934
 471. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 1933
 472. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 1932
 473. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 1929
 474. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1927
 475. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1926
 476. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1916
 477. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1912
 478. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1904
 479. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1904
 480. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1901
 481. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 1900
 482. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1900
 483. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 1899
 484. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1899
 485. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 1890
 486. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 1881
 487. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 1871
 488. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 1870
 489. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1870
 490. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 1868
 491. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 1867
 492. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 1866
 493. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1864
 494. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1859
 495. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 1858
 496. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 1857
 497. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 1857
 498. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1852
 499. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 1845
 500. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 1833
 501. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1832
 502. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 1832
 503. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 1831
 504. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1830
 505. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1824
 506. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1812
 507. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1809
 508. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1806
 509. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 1800
 510. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1800
 511. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 1799
 512. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 1797
 513. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 1796
 514. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1792
 515. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1791
 516. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1787
 517. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1783
 518. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 1778
 519. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1778
 520. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1778
 521. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1771
 522. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1765
 523. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 1754
 524. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1753
 525. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1749
 526. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1747
 527. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1747
 528. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1747
 529. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1740
 530. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1738
 531. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1730
 532. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1724
 533. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 1722
 534. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 1718
 535. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1715
 536. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 1711
 537. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1710
 538. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1700
 539. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1698
 540. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1694
 541. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1691
 542. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1681
 543. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 1674
 544. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1674
 545. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 1669
 546. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 1660
 547. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1648
 548. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1644
 549. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1644
 550. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1643
 551. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1640
 552. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1637
 553. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 1631
 554. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 1619
 555. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 1617
 556. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1611
 557. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1608
 558. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 1594
 559. Rok 2018
  Wyświetleń: 1592
 560. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1582
 561. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1570
 562. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 1566
 563. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1559
 564. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 1557
 565. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 1543
 566. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 1543
 567. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1542
 568. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1540
 569. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 1530
 570. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 1529
 571. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 1519
 572. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 1515
 573. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1515
 574. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1512
 575. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 1511
 576. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1506
 577. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 1504
 578. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1504
 579. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1502
 580. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1499
 581. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 1497
 582. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1492
 583. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1490
 584. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1480
 585. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1467
 586. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 1465
 587. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 1464
 588. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 1460
 589. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 1460
 590. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1449
 591. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1448
 592. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 1447
 593. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1430
 594. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1426
 595. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 1423
 596. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1420
 597. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 1420
 598. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 1405
 599. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 1397
 600. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1380
 601. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1375
 602. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 1368
 603. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1367
 604. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 1363
 605. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1363
 606. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1362
 607. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 1357
 608. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1353
 609. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1353
 610. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1351
 611. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1347
 612. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1345
 613. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 1341
 614. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1339
 615. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1331
 616. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1318
 617. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1316
 618. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1313
 619. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1277
 620. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1252
 621. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 1250
 622. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 1243
 623. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1240
 624. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 1232
 625. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1226
 626. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 1221
 627. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 1199
 628. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1174
 629. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1167
 630. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1165
 631. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1158
 632. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1153
 633. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1134
 634. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1092
 635. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1091
 636. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 1086
 637. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1084
 638. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1074
 639. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1056
 640. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 1034
 641. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1002
 642. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 964
 643. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 964
 644. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 961
 645. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 944
 646. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 938
 647. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 907
 648. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 892
 649. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 842
 650. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 825
 651. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 805
 652. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 803
 653. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 802
 654. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 797
 655. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 719
 656. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 696
 657. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 689
 658. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 681
 659. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 670
 660. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 643
 661. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 636
 662. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 636
 663. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 631
 664. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 631
 665. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 610
 666. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 609
 667. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 600
 668. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 572
 669. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 562
 670. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 545
 671. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 534
 672. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 482
 673. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 460
 674. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 447
 675. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 441
 676. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 436
 677. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 433
 678. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 410
 679. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 402
 680. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 393
 681. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 385
 682. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 372
 683. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 372
 684. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 370
 685. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 368
 686. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 360
 687. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 358
 688. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 355
 689. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 354
 690. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 321
 691. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 320
 692. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 315
 693. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 314
 694. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 300
 695. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 294
 696. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 289
 697. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 230
 698. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 228
 699. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 204
 700. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 180
 701. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 176
 702. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 149
 703. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 113
 704. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 110
 705. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 88
 706. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 60
 707. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 53
 708. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 44
 709. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 42
 710. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 37
 711. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 27
 712. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 26
 713. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 25
 714. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 8
 715. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 3
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  28-07-2014 10:10
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 7900
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×