Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448843145856044574375957838897428245267055358714976754630095
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257692853027833276752924126679346213516336383585964044242220
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161311309015057181922014518458188051901318911203891965222758
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000587034533157511314113573
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 50633
 2. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 42098
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 21149
 4. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 10907
 5. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10539
 6. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 10243
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 8163
 8. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 7877
 9. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 7784
 10. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6998
 11. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 6938
 12. Formularze i druki
  Wyświetleń: 6900
 13. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 6861
 14. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 6570
 15. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 6543
 16. Rok 2013
  Wyświetleń: 6025
 17. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 5615
 18. Informacje
  Wyświetleń: 5542
 19. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 5515
 20. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 5443
 21. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 5280
 22. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5273
 23. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 5270
 24. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 5170
 25. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 5146
 26. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 5092
 27. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 5008
 28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 4948
 29. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 4936
 30. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4901
 31. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 4822
 32. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 4738
 33. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 4654
 34. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 4628
 35. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 4545
 36. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4515
 37. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 4514
 38. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 4447
 39. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 4444
 40. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4372
 41. Wójt Gminy Cisek - Alojzy Parys
  Wyświetleń: 4371
 42. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4315
 43. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 4305
 44. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 4294
 45. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 4263
 46. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4246
 47. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 4243
 48. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 4241
 49. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4235
 50. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4226
 51. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 4180
 52. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 4156
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4095
 54. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 4094
 55. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4083
 56. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4069
 57. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 4065
 58. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 4062
 59. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 3943
 60. Rok 2015
  Wyświetleń: 3942
 61. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 3837
 62. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3831
 63. Oświadczenie majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 3829
 64. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 3782
 65. Ogólna
  Wyświetleń: 3773
 66. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 3758
 67. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3724
 68. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 3712
 69. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 3692
 70. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 3672
 71. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 3624
 72. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 3622
 73. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 3585
 74. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3575
 75. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3544
 76. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 3507
 77. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 3503
 78. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 3490
 79. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3448
 80. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 3447
 81. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3383
 82. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 3349
 83. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 3323
 84. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 3308
 85. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3284
 86. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 3280
 87. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3279
 88. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3240
 89. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3219
 90. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 3206
 91. Rok 2014
  Wyświetleń: 3191
 92. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 3187
 93. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 3182
 94. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3168
 95. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3149
 96. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 3146
 97. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 3114
 98. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3110
 99. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3089
 100. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3083
 101. Rok 2012
  Wyświetleń: 3066
 102. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3061
 103. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 2990
 104. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 2978
 105. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 2973
 106. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 2965
 107. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2962
 108. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 2951
 109. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2922
 110. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 2920
 111. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 2897
 112. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2883
 113. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 2882
 114. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 2835
 115. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 2827
 116. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 2814
 117. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 2811
 118. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2789
 119. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 2779
 120. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2774
 121. Rok 2017
  Wyświetleń: 2767
 122. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 2759
 123. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 2742
 124. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2727
 125. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 2719
 126. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 2710
 127. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2698
 128. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 2667
 129. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2644
 130. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2643
 131. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2606
 132. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 2579
 133. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2554
 134. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 2545
 135. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 2540
 136. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2537
 137. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 2518
 138. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 2499
 139. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2499
 140. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2498
 141. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 2491
 142. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 2490
 143. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 2475
 144. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 2462
 145. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 2457
 146. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2443
 147. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 2415
 148. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 2413
 149. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 2406
 150. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2401
 151. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2388
 152. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2385
 153. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 2359
 154. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2349
 155. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 2340
 156. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 2337
 157. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2331
 158. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2323
 159. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 2322
 160. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2309
 161. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2294
 162. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2289
 163. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2282
 164. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2275
 165. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 2272
 166. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2265
 167. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2250
 168. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2248
 169. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 2241
 170. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 2235
 171. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2227
 172. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2219
 173. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2193
 174. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 2183
 175. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 2182
 176. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2181
 177. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2137
 178. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 2127
 179. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2097
 180. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2094
 181. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 2093
 182. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2092
 183. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 2088
 184. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 2083
 185. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2057
 186. Złożone petycje
  Wyświetleń: 2037
 187. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 2035
 188. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2022
 189. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2018
 190. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2009
 191. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 2008
 192. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 2005
 193. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2000
 194. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1988
 195. Rok 2016
  Wyświetleń: 1974
 196. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 1971
 197. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 1962
 198. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1959
 199. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 1954
 200. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 1950
 201. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1948
 202. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 1946
 203. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 1946
 204. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1941
 205. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 1935
 206. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 1917
 207. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 1908
 208. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 1908
 209. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1907
 210. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 1906
 211. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 1900
 212. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1900
 213. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 1895
 214. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 1893
 215. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 1890
 216. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 1888
 217. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1882
 218. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 1874
 219. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 1866
 220. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1862
 221. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 1855
 222. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1854
 223. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 1853
 224. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 1851
 225. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 1844
 226. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 1840
 227. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 1833
 228. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1818
 229. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 1814
 230. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 1813
 231. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 1812
 232. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1812
 233. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1812
 234. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1810
 235. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 1810
 236. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1805
 237. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 1805
 238. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1801
 239. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 1796
 240. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 1795
 241. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 1793
 242. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 1792
 243. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 1790
 244. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 1789
 245. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1785
 246. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1785
 247. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 1779
 248. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 1779
 249. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 1778
 250. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1772
 251. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 1771
 252. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 1768
 253. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 1766
 254. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 1765
 255. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 1765
 256. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 1765
 257. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 1765
 258. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 1759
 259. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1758
 260. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 1756
 261. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 1753
 262. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 1751
 263. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 1751
 264. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1751
 265. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 1749
 266. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 1748
 267. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 1744
 268. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 1743
 269. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 1742
 270. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 1738
 271. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 1734
 272. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 1732
 273. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 1730
 274. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 1728
 275. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1725
 276. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 1723
 277. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 1719
 278. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 1718
 279. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 1717
 280. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 1716
 281. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 1716
 282. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 1702
 283. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 1701
 284. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 1699
 285. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1698
 286. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 1695
 287. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 1694
 288. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 1687
 289. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1685
 290. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 1683
 291. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 1678
 292. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 1676
 293. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 1676
 294. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1670
 295. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1669
 296. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 1667
 297. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1664
 298. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1660
 299. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 1657
 300. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1656
 301. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 1653
 302. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 1653
 303. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1643
 304. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1642
 305. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1639
 306. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1637
 307. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 1633
 308. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 1632
 309. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1632
 310. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 1631
 311. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1630
 312. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1625
 313. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 1624
 314. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 1621
 315. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1617
 316. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 1615
 317. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1613
 318. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 1612
 319. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1605
 320. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 1603
 321. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1597
 322. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 1597
 323. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 1595
 324. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 1577
 325. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1561
 326. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 1554
 327. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1548
 328. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1546
 329. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 1529
 330. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1525
 331. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1521
 332. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1517
 333. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1515
 334. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 1513
 335. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1513
 336. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1509
 337. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 1507
 338. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1506
 339. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1506
 340. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1501
 341. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 1496
 342. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 1490
 343. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1488
 344. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1488
 345. Oświadczenie majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 1488
 346. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1478
 347. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1476
 348. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1475
 349. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 1474
 350. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 1468
 351. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1464
 352. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 1462
 353. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 1435
 354. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1434
 355. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 1433
 356. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 1431
 357. Oświadczenia majątkowe i informacje składane przez Wójta w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1420
 358. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1419
 359. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1403
 360. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 1402
 361. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 1399
 362. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1398
 363. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1397
 364. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1396
 365. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 1395
 366. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 1394
 367. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1393
 368. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 1389
 369. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1379
 370. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1374
 371. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 1371
 372. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1371
 373. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 1370
 374. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 1368
 375. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1368
 376. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1368
 377. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 1364
 378. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 1363
 379. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1363
 380. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1357
 381. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 1355
 382. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 1354
 383. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 1350
 384. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 1348
 385. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 1346
 386. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 1343
 387. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1333
 388. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 1331
 389. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1326
 390. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 1321
 391. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1320
 392. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 1319
 393. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 1318
 394. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1315
 395. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 1314
 396. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 1314
 397. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1311
 398. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1311
 399. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1310
 400. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1310
 401. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1308
 402. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1306
 403. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1304
 404. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1297
 405. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1291
 406. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 1290
 407. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1286
 408. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1281
 409. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1280
 410. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 1276
 411. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 1261
 412. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 1261
 413. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1258
 414. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 1255
 415. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 1247
 416. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1237
 417. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1228
 418. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1224
 419. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1222
 420. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1222
 421. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 1219
 422. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1213
 423. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 1207
 424. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1207
 425. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1207
 426. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1203
 427. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 1200
 428. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 1200
 429. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1200
 430. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1199
 431. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1197
 432. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1196
 433. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 1194
 434. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 1190
 435. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 1182
 436. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1181
 437. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1172
 438. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 1171
 439. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1167
 440. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1162
 441. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1156
 442. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 1150
 443. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 1149
 444. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1149
 445. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 1147
 446. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1144
 447. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1140
 448. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 1131
 449. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 1131
 450. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1128
 451. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 1127
 452. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 1121
 453. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1121
 454. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1116
 455. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1114
 456. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1107
 457. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1105
 458. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1099
 459. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1095
 460. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1095
 461. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1092
 462. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1092
 463. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1083
 464. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1080
 465. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 1079
 466. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 1077
 467. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1073
 468. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 1067
 469. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1063
 470. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1063
 471. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 1059
 472. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1040
 473. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 1039
 474. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 1037
 475. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1030
 476. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1026
 477. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1026
 478. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1025
 479. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1021
 480. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 1014
 481. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 1008
 482. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1008
 483. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 1005
 484. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 998
 485. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 989
 486. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 980
 487. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 966
 488. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 962
 489. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 956
 490. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 935
 491. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 927
 492. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 923
 493. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 914
 494. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 907
 495. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 904
 496. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 904
 497. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 898
 498. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 895
 499. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 890
 500. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 890
 501. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 876
 502. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 866
 503. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 860
 504. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 845
 505. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 840
 506. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 840
 507. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 831
 508. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 825
 509. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 822
 510. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 809
 511. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 801
 512. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 791
 513. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 784
 514. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 775
 515. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 772
 516. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 767
 517. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 760
 518. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 758
 519. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 757
 520. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 742
 521. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 737
 522. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 735
 523. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 735
 524. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 714
 525. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 706
 526. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 706
 527. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 703
 528. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 694
 529. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 686
 530. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 681
 531. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 677
 532. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 661
 533. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 648
 534. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 631
 535. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 615
 536. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 610
 537. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 610
 538. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 602
 539. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 580
 540. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 577
 541. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 573
 542. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 565
 543. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 565
 544. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 547
 545. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 547
 546. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 534
 547. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 531
 548. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 520
 549. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 520
 550. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 519
 551. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 500
 552. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 499
 553. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 453
 554. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 450
 555. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 425
 556. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 419
 557. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 408
 558. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 387
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 384
 560. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 379
 561. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 378
 562. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 356
 563. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 350
 564. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 338
 565. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 335
 566. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 326
 567. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 310
 568. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 308
 569. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 305
 570. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 300
 571. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 268
 572. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 244
 573. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 178
 574. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 150
 575. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 133
 576. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 117
 577. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 116
 578. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 107
 579. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 106
 580. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 106
 581. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 102
 582. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 101
 583. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 98
 584. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 87
 585. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 82
 586. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 71
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  28-07-2014 10:10
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 4901
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×