Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7411547887472235993153648537231896700000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
600914640847873432584458156598403975148243635453405547358324
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5296667534763478322470049746456307556901722906874274709100452
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
447693138655938573295947138795427185257955235713916740356459
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
256812840027718275572912626568345023505136265584494031542088
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160601303515020181362006118346187181893818836203261957422640
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000586984519157191310713491
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 92142
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 61526
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 51964
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 21113
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 19657
 6. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 17136
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 16632
 8. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 15095
 9. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 15038
 10. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 14797
 11. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 14166
 12. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 13361
 13. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 13236
 14. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 12861
 15. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 12577
 16. Formularze i druki
  Wyświetleń: 12097
 17. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 11983
 18. Rok 2013
  Wyświetleń: 11664
 19. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 10992
 20. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 10971
 21. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 10835
 22. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 10529
 23. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 10478
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10431
 25. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 10218
 26. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 10206
 27. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 10191
 28. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 10183
 29. Informacje
  Wyświetleń: 10119
 30. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 9839
 31. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 9759
 32. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9712
 33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 9692
 34. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 9650
 35. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 9555
 36. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 9535
 37. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 9519
 38. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 9516
 39. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 9508
 40. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 9476
 41. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 9409
 42. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 9213
 43. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 9211
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9157
 45. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 9019
 46. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 9003
 47. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 8993
 48. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8992
 49. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 8777
 50. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 8710
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8640
 52. Ogólna
  Wyświetleń: 8604
 53. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8590
 54. Rok 2017
  Wyświetleń: 8492
 55. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 8446
 56. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 8402
 57. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 8305
 58. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 8256
 59. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 8217
 60. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 8209
 61. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 8188
 62. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 8183
 63. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 8179
 64. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 8132
 65. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8110
 66. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 8089
 67. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 8078
 68. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 7977
 69. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 7891
 70. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 7877
 71. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 7870
 72. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7839
 73. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7830
 74. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 7789
 75. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 7744
 76. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 7741
 77. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7704
 78. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 7667
 79. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 7607
 80. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 7601
 81. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 7562
 82. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 7561
 83. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 7525
 84. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 7464
 85. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7458
 86. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 7403
 87. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 7328
 88. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 7199
 89. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 7171
 90. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 7031
 91. Rok 2015
  Wyświetleń: 6962
 92. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 6878
 93. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6847
 94. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 6814
 95. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 6802
 96. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6718
 97. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 6575
 98. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 6521
 99. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 6473
 100. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 6465
 101. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 6374
 102. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6272
 103. Rok 2012
  Wyświetleń: 6242
 104. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6187
 105. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 6162
 106. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 6161
 107. Rok 2016
  Wyświetleń: 6155
 108. Rok 2014
  Wyświetleń: 6059
 109. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 6047
 110. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 6036
 111. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 5970
 112. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5942
 113. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5899
 114. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 5894
 115. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 5871
 116. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5871
 117. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 5858
 118. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 5813
 119. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5812
 120. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 5799
 121. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5789
 122. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5782
 123. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5717
 124. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 5706
 125. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 5561
 126. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 5547
 127. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 5500
 128. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 5464
 129. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5456
 130. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 5347
 131. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 5291
 132. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 5278
 133. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5274
 134. Rok 2019
  Wyświetleń: 5264
 135. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5225
 136. Złożone petycje
  Wyświetleń: 5215
 137. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 5186
 138. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5167
 139. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5148
 140. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 5131
 141. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 5103
 142. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 5080
 143. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 5074
 144. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 5062
 145. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 5015
 146. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4932
 147. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 4917
 148. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 4908
 149. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 4870
 150. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 4856
 151. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 4808
 152. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 4803
 153. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 4739
 154. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 4737
 155. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4723
 156. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 4721
 157. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 4682
 158. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 4681
 159. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 4677
 160. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 4670
 161. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4670
 162. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4665
 163. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 4657
 164. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4651
 165. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 4637
 166. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 4632
 167. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4618
 168. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4602
 169. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 4592
 170. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 4577
 171. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 4524
 172. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 4492
 173. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 4476
 174. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4471
 175. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 4454
 176. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 4445
 177. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 4442
 178. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 4399
 179. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 4397
 180. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 4350
 181. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4337
 182. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 4323
 183. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4308
 184. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4306
 185. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 4270
 186. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 4241
 187. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 4182
 188. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4158
 189. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 4156
 190. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 4138
 191. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4138
 192. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4115
 193. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4107
 194. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4104
 195. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 4089
 196. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 4076
 197. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4055
 198. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 4039
 199. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4036
 200. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 4030
 201. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 4003
 202. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3990
 203. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 3986
 204. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 3984
 205. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3964
 206. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 3959
 207. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 3957
 208. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3945
 209. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 3924
 210. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3917
 211. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3915
 212. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3896
 213. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3851
 214. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3843
 215. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 3833
 216. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 3829
 217. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 3819
 218. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 3815
 219. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3791
 220. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 3786
 221. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 3782
 222. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 3780
 223. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 3770
 224. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3759
 225. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 3758
 226. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 3751
 227. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3748
 228. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3745
 229. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 3739
 230. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3738
 231. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 3728
 232. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 3725
 233. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 3723
 234. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 3720
 235. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3708
 236. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3702
 237. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 3683
 238. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3673
 239. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3638
 240. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 3637
 241. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3633
 242. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3631
 243. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 3629
 244. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3628
 245. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3621
 246. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3619
 247. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 3611
 248. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3608
 249. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3608
 250. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 3605
 251. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3594
 252. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3582
 253. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 3580
 254. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 3565
 255. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3561
 256. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 3560
 257. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 3555
 258. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 3552
 259. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3540
 260. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3538
 261. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 3535
 262. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 3530
 263. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 3530
 264. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3525
 265. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3512
 266. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 3510
 267. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 3510
 268. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 3498
 269. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3487
 270. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 3478
 271. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 3477
 272. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 3477
 273. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 3476
 274. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 3469
 275. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3468
 276. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 3468
 277. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3465
 278. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 3453
 279. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3447
 280. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3442
 281. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 3433
 282. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3432
 283. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 3429
 284. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3417
 285. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 3414
 286. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 3399
 287. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 3398
 288. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 3380
 289. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 3376
 290. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 3373
 291. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 3372
 292. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 3372
 293. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 3365
 294. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3364
 295. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 3362
 296. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 3360
 297. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 3360
 298. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3358
 299. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 3353
 300. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 3352
 301. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 3344
 302. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3336
 303. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 3332
 304. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 3331
 305. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3331
 306. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 3330
 307. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 3328
 308. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 3326
 309. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 3326
 310. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 3324
 311. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 3324
 312. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 3324
 313. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3318
 314. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3313
 315. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 3313
 316. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3310
 317. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3305
 318. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 3302
 319. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 3302
 320. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 3300
 321. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3300
 322. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 3299
 323. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 3293
 324. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3288
 325. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 3277
 326. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 3267
 327. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 3262
 328. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 3259
 329. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 3253
 330. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 3250
 331. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 3250
 332. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 3250
 333. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3240
 334. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 3239
 335. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3236
 336. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 3232
 337. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 3231
 338. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 3226
 339. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3224
 340. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3220
 341. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 3217
 342. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 3215
 343. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 3214
 344. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 3210
 345. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 3207
 346. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 3206
 347. Rok 2018
  Wyświetleń: 3202
 348. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 3190
 349. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 3187
 350. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 3184
 351. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3179
 352. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 3178
 353. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3173
 354. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 3169
 355. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 3163
 356. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 3157
 357. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3157
 358. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 3151
 359. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 3145
 360. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 3141
 361. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3137
 362. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 3133
 363. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 3132
 364. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3126
 365. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 3124
 366. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 3124
 367. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3120
 368. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 3118
 369. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3116
 370. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 3114
 371. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3112
 372. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 3107
 373. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3099
 374. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3096
 375. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 3090
 376. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 3088
 377. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3087
 378. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3083
 379. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 3067
 380. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 3063
 381. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 3062
 382. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 3060
 383. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 3058
 384. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 3053
 385. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 3053
 386. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 3051
 387. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3051
 388. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3040
 389. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 3023
 390. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 3019
 391. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 3018
 392. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 3015
 393. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3008
 394. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 2994
 395. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2992
 396. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 2991
 397. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 2991
 398. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 2977
 399. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2976
 400. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2974
 401. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 2972
 402. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2972
 403. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2945
 404. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 2945
 405. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2943
 406. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2930
 407. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2922
 408. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 2919
 409. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 2916
 410. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 2909
 411. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 2907
 412. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2904
 413. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 2902
 414. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2900
 415. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2897
 416. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 2895
 417. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2890
 418. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2883
 419. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 2879
 420. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2876
 421. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2868
 422. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2862
 423. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2857
 424. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 2853
 425. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2853
 426. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 2843
 427. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2841
 428. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2838
 429. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2828
 430. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2828
 431. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2825
 432. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2823
 433. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 2820
 434. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 2819
 435. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 2818
 436. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 2809
 437. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2807
 438. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 2805
 439. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2800
 440. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 2794
 441. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 2792
 442. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2792
 443. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2792
 444. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2786
 445. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2785
 446. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2782
 447. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2779
 448. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2776
 449. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2774
 450. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 2772
 451. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2763
 452. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2761
 453. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 2759
 454. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 2758
 455. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2756
 456. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 2745
 457. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 2738
 458. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 2735
 459. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2735
 460. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 2735
 461. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2734
 462. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2733
 463. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2733
 464. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2728
 465. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2725
 466. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 2720
 467. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2716
 468. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2715
 469. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2712
 470. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 2708
 471. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2702
 472. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2697
 473. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2696
 474. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 2696
 475. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2693
 476. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2687
 477. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 2678
 478. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 2677
 479. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 2677
 480. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 2664
 481. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2660
 482. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2659
 483. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2659
 484. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 2652
 485. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 2652
 486. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 2646
 487. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2644
 488. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 2638
 489. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2635
 490. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2635
 491. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2634
 492. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2632
 493. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 2628
 494. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 2628
 495. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2623
 496. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 2623
 497. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2620
 498. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 2615
 499. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2615
 500. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2609
 501. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2608
 502. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 2601
 503. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 2600
 504. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 2594
 505. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2592
 506. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2582
 507. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2581
 508. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2581
 509. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2580
 510. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2572
 511. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2572
 512. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 2565
 513. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 2564
 514. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 2561
 515. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2560
 516. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2554
 517. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 2552
 518. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2545
 519. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2541
 520. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 2537
 521. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 2537
 522. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2532
 523. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2532
 524. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2528
 525. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2526
 526. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 2525
 527. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 2525
 528. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2521
 529. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2519
 530. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2518
 531. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 2516
 532. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 2506
 533. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 2505
 534. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2501
 535. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2500
 536. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2488
 537. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2488
 538. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 2487
 539. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2480
 540. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2477
 541. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2477
 542. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 2468
 543. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2467
 544. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 2463
 545. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2462
 546. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2458
 547. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2456
 548. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 2443
 549. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2432
 550. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2429
 551. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 2421
 552. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2406
 553. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2382
 554. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2378
 555. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2371
 556. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 2369
 557. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 2367
 558. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2367
 559. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 2363
 560. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 2362
 561. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2361
 562. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2356
 563. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 2351
 564. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 2346
 565. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2345
 566. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2340
 567. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2323
 568. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 2310
 569. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2307
 570. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 2304
 571. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 2298
 572. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2296
 573. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 2294
 574. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 2293
 575. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 2275
 576. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2273
 577. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2266
 578. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 2264
 579. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 2253
 580. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2252
 581. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 2242
 582. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2231
 583. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2227
 584. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2224
 585. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2223
 586. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 2221
 587. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 2221
 588. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2212
 589. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2209
 590. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 2207
 591. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2202
 592. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2200
 593. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2193
 594. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2193
 595. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 2184
 596. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2181
 597. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 2179
 598. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 2173
 599. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2171
 600. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 2164
 601. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 2162
 602. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2157
 603. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2147
 604. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 2142
 605. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2139
 606. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2136
 607. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2094
 608. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2079
 609. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2076
 610. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2075
 611. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 2069
 612. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2066
 613. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2058
 614. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2057
 615. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 2057
 616. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2055
 617. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2054
 618. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 2052
 619. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2044
 620. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 2037
 621. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 2034
 622. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 2023
 623. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2017
 624. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 2014
 625. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2004
 626. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2002
 627. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2000
 628. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1997
 629. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1995
 630. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1993
 631. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 1992
 632. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1990
 633. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 1990
 634. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 1979
 635. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1960
 636. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1956
 637. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1947
 638. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 1945
 639. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 1944
 640. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1931
 641. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1931
 642. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1915
 643. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1907
 644. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1903
 645. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1879
 646. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1866
 647. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1861
 648. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1827
 649. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1826
 650. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1823
 651. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 1817
 652. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1811
 653. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 1798
 654. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 1779
 655. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1759
 656. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1736
 657. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1696
 658. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1678
 659. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1667
 660. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 1655
 661. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1651
 662. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1628
 663. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 1624
 664. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1609
 665. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1600
 666. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1598
 667. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1588
 668. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1575
 669. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 1558
 670. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1531
 671. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1508
 672. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1481
 673. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1451
 674. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 1444
 675. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1418
 676. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 1406
 677. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 1404
 678. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1384
 679. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1376
 680. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 1370
 681. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1369
 682. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1368
 683. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1357
 684. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1345
 685. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1341
 686. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1340
 687. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1336
 688. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 1331
 689. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1313
 690. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 1311
 691. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1309
 692. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1275
 693. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 1271
 694. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1242
 695. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1224
 696. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1192
 697. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 1189
 698. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 1186
 699. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 1180
 700. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1167
 701. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1158
 702. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1151
 703. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 1146
 704. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1131
 705. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 1129
 706. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 1126
 707. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 1106
 708. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 1106
 709. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1105
 710. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1084
 711. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 1078
 712. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1067
 713. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1028
 714. Przetargi i zamówienia w 2020 roku
  Wyświetleń: 1022
 715. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 1021
 716. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1021
 717. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1013
 718. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1011
 719. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 1001
 720. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 996
 721. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 995
 722. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 986
 723. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 984
 724. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 983
 725. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 971
 726. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 967
 727. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 963
 728. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 931
 729. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 929
 730. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 925
 731. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 923
 732. Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019
  Wyświetleń: 917
 733. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 917
 734. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 916
 735. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 912
 736. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 911
 737. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 908
 738. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 907
 739. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 906
 740. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 903
 741. Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 896
 742. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 891
 743. Sprawozdania budżetowe za rok 2019
  Wyświetleń: 873
 744. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 871
 745. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 853
 746. Zawarcie umowy w 2019 roku
  Wyświetleń: 842
 747. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 838
 748. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 836
 749. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 831
 750. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 826
 751. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 814
 752. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 811
 753. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 807
 754. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 788
 755. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 784
 756. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 780
 757. Obwieszczenia 2020 rok
  Wyświetleń: 778
 758. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 768
 759. Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 września 2019 roku
  Wyświetleń: 765
 760. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 754
 761. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 753
 762. Informacja dotycząca zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 751
 763. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 724
 764. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 723
 765. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 720
 766. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 718
 767. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 718
 768. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 714
 769. Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 712
 770. Konkursy i konsultacje 2020
  Wyświetleń: 706
 771. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 697
 772. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Wyświetleń: 694
 773. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 694
 774. Rok 2020
  Wyświetleń: 676
 775. Wójt Gminy Cisek zaprasza
  Wyświetleń: 674
 776. Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Cisek z 10 października 2019 roku
  Wyświetleń: 647
 777. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 646
 778. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2020 roku
  Wyświetleń: 640
 779. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 631
 780. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 631
 781. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 631
 782. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 622
 783. Ogłoszenie z dnia 7 października 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 622
 784. Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 622
 785. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2019 roku
  Wyświetleń: 614
 786. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 611
 787. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 607
 788. Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 października 2019 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 606
 789. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 596
 790. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 595
 791. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 591
 792. ZARZĄDZENIE 113/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 589
 793. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r. + II TURA 12.07.2020 r.
  Wyświetleń: 588
 794. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 587
 795. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 581
 796. Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 559
 797. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 559
 798. Ogłoszenie z dnia 6 września 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 547
 799. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 545
 800. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 544
 801. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 541
 802. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 541
 803. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 535
 804. ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 533
 805. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 529
 806. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
  Wyświetleń: 523
 807. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 523
 808. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 523
 809. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 522
 810. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 513
 811. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 511
 812. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 508
 813. Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Cisek z 12 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 503
 814. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 494
 815. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 491
 816. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika
  Wyświetleń: 490
 817. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 488
 818. Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 479
 819. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 476
 820. Zawiadomienie o zwołaniu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 452
 821. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek w 2019
  Wyświetleń: 441
 822. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 440
 823. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 430
 824. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 429
 825. Budżet Gminy Cisek na 2020 rok
  Wyświetleń: 427
 826. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 424
 827. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 422
 828. Karta informacyjna nr 5/2019
  Wyświetleń: 412
 829. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 407
 830. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 404
 831. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 404
 832. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
  Wyświetleń: 401
 833. Zawiadomienie Nr DLI.5.6618.7.2016.MP Ministra Rozwoju z 6 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 392
 834. Karta informacyjna nr 4/2019
  Wyświetleń: 387
 835. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wydania decyzji nr IUR.6220.1.2020
  Wyświetleń: 378
 836. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2019 rok
  Wyświetleń: 374
 837. Karta informacyjna nr 6/2019
  Wyświetleń: 364
 838. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 350
 839. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT
  Wyświetleń: 345
 840. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020
  Wyświetleń: 341
 841. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 334
 842. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 325
 843. Karta informacyjna nr 1/2020
  Wyświetleń: 319
 844. Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 318
 845. Karta informacyjna nr 3/2020
  Wyświetleń: 316
 846. Karta informacyjna nr 2/2020
  Wyświetleń: 311
 847. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 291
 848. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji
  Wyświetleń: 263
 849. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 261
 850. Zawiadomienie o zwołaniu XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 256
 851. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 212
 852. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 192
 853. Karta informacyjna nr 4/2020
  Wyświetleń: 171
 854. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 169
 855. Ogłoszenia o naborze rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 154
 856. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych
  Wyświetleń: 148
 857. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 143
 858. Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 122
 859. Ogłoszenie o unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w roku 2020
  Wyświetleń: 110
 860. Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 109
 861. Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 107
 862. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY CISEK
  Wyświetleń: 101
 863. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 100
 864. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 100
 865. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2019 rok
  Wyświetleń: 84
 866. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 78
 867. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 77
 868. Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 77
 869. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 76
 870. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 74
 871. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 74
 872. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - II postępowanie
  Wyświetleń: 71
 873. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 68
 874. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
  Wyświetleń: 43
 875. Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 18
 876. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
  Wyświetleń: 17
 877. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 16
 878. Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 16
 879. Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 14
 880. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 10
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl