Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
530846767276505833937019174770631655702457151000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448843145856044574375957838897428245267055358714976754656572
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257692853027833276752924126679346213516336383585964044242220
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161311309015057181922014518458188051901318911203891965222758
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000587034533157511314113573
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 66152
 2. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 45740
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 40838
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 14996
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 13879
 6. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 12309
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 11376
 8. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 10164
 9. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 9650
 10. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9517
 11. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 9207
 12. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 9161
 13. Formularze i druki
  Wyświetleń: 8574
 14. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 8449
 15. Rok 2013
  Wyświetleń: 8167
 16. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 7913
 17. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 7725
 18. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 7539
 19. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 7339
 20. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 7332
 21. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 7304
 22. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 7143
 23. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 7129
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7106
 25. Informacje
  Wyświetleń: 7002
 26. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 6987
 27. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 6978
 28. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 6799
 29. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 6785
 30. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 6771
 31. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 6555
 32. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 6527
 33. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6521
 34. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6505
 35. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 6458
 36. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6433
 37. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 6242
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6209
 39. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 6205
 40. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 6165
 41. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 6139
 42. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 6132
 43. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 6110
 44. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 6085
 45. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 6064
 46. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5925
 47. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5917
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5858
 49. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 5817
 50. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5793
 51. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 5769
 52. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 5761
 53. Wójt Gminy Cisek - Alojzy Parys
  Wyświetleń: 5687
 54. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 5630
 55. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 5586
 56. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 5563
 57. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 5556
 58. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 5516
 59. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 5501
 60. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 5445
 61. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 5429
 62. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5402
 63. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 5370
 64. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 5350
 65. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 5320
 66. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 5306
 67. Ogólna
  Wyświetleń: 5266
 68. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 5260
 69. Rok 2017
  Wyświetleń: 5189
 70. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 5186
 71. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5167
 72. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 5121
 73. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 5109
 74. Oświadczenie majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 5079
 75. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 5057
 76. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 4951
 77. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 4946
 78. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4933
 79. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4929
 80. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 4914
 81. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4904
 82. Rok 2015
  Wyświetleń: 4881
 83. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 4852
 84. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 4839
 85. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 4810
 86. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 4801
 87. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 4793
 88. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4727
 89. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 4698
 90. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 4609
 91. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4580
 92. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 4551
 93. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4503
 94. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 4460
 95. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 4458
 96. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4376
 97. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 4359
 98. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 4337
 99. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4335
 100. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 4327
 101. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4323
 102. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4303
 103. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4266
 104. Rok 2014
  Wyświetleń: 4200
 105. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4150
 106. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4089
 107. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4063
 108. Rok 2012
  Wyświetleń: 4051
 109. Rok 2016
  Wyświetleń: 4049
 110. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 4031
 111. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 4004
 112. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 4004
 113. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 3994
 114. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3977
 115. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3974
 116. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 3956
 117. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3943
 118. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 3893
 119. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3892
 120. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3823
 121. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3823
 122. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 3802
 123. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 3793
 124. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3773
 125. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 3764
 126. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 3756
 127. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3755
 128. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 3749
 129. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 3718
 130. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 3605
 131. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3597
 132. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 3589
 133. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 3561
 134. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 3558
 135. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3521
 136. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 3509
 137. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3504
 138. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 3486
 139. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 3461
 140. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3458
 141. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 3425
 142. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 3422
 143. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 3420
 144. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 3419
 145. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 3408
 146. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3407
 147. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3381
 148. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3364
 149. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3348
 150. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3341
 151. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 3333
 152. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3318
 153. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 3309
 154. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3281
 155. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 3275
 156. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3254
 157. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 3232
 158. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 3194
 159. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 3171
 160. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 3162
 161. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3157
 162. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3154
 163. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 3152
 164. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3134
 165. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3133
 166. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3118
 167. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3083
 168. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 3079
 169. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 3058
 170. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 3057
 171. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 3056
 172. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 3046
 173. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3043
 174. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3041
 175. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 3038
 176. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 3035
 177. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 3032
 178. Złożone petycje
  Wyświetleń: 3014
 179. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 3013
 180. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2998
 181. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 2979
 182. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2974
 183. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 2963
 184. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2962
 185. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 2951
 186. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2942
 187. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 2936
 188. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2934
 189. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2921
 190. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 2916
 191. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 2882
 192. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2875
 193. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 2854
 194. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2811
 195. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 2795
 196. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2790
 197. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 2748
 198. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 2728
 199. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2727
 200. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2711
 201. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2708
 202. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2705
 203. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2704
 204. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2703
 205. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2691
 206. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2687
 207. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2683
 208. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2682
 209. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2674
 210. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2673
 211. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2669
 212. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 2659
 213. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2653
 214. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 2647
 215. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2616
 216. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 2599
 217. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 2595
 218. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2589
 219. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2588
 220. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2580
 221. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2578
 222. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2576
 223. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 2573
 224. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2573
 225. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2569
 226. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2569
 227. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2563
 228. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2548
 229. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 2527
 230. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2526
 231. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 2524
 232. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2523
 233. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 2521
 234. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 2519
 235. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 2512
 236. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2510
 237. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2503
 238. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2503
 239. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 2498
 240. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2478
 241. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2472
 242. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 2471
 243. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 2465
 244. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 2464
 245. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 2454
 246. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2448
 247. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 2447
 248. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2446
 249. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 2444
 250. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2444
 251. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 2441
 252. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2440
 253. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2430
 254. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 2427
 255. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2426
 256. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 2412
 257. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2410
 258. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2409
 259. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2404
 260. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 2400
 261. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 2398
 262. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2397
 263. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 2396
 264. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2394
 265. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2392
 266. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 2387
 267. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2385
 268. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2378
 269. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2377
 270. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 2376
 271. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2375
 272. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 2365
 273. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2364
 274. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2362
 275. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2356
 276. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2356
 277. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2346
 278. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 2345
 279. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 2345
 280. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2343
 281. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 2342
 282. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2339
 283. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2336
 284. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2329
 285. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 2328
 286. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 2327
 287. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 2326
 288. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 2322
 289. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 2322
 290. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2321
 291. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2317
 292. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 2317
 293. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2315
 294. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2302
 295. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 2299
 296. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 2296
 297. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 2296
 298. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 2294
 299. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 2293
 300. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2284
 301. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2280
 302. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2278
 303. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2275
 304. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 2274
 305. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 2271
 306. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 2266
 307. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2265
 308. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 2264
 309. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2259
 310. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2251
 311. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 2250
 312. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 2244
 313. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2243
 314. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 2234
 315. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 2233
 316. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 2230
 317. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2229
 318. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2226
 319. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 2225
 320. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2222
 321. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2218
 322. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2215
 323. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 2209
 324. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 2209
 325. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2205
 326. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 2203
 327. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 2194
 328. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2194
 329. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2190
 330. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2185
 331. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2182
 332. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 2172
 333. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2157
 334. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 2153
 335. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 2152
 336. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2151
 337. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2149
 338. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 2148
 339. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 2148
 340. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 2148
 341. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 2144
 342. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 2143
 343. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 2143
 344. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 2143
 345. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2143
 346. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 2139
 347. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2139
 348. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2139
 349. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 2136
 350. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 2131
 351. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 2130
 352. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2128
 353. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2127
 354. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2125
 355. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 2124
 356. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 2122
 357. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 2119
 358. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 2100
 359. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2100
 360. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2096
 361. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2096
 362. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2092
 363. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2091
 364. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 2089
 365. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2087
 366. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 2087
 367. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2084
 368. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 2083
 369. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 2080
 370. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2075
 371. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 2073
 372. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2060
 373. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 2054
 374. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2053
 375. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2047
 376. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 2046
 377. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2041
 378. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2039
 379. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2036
 380. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 2027
 381. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2024
 382. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2018
 383. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2006
 384. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2006
 385. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2000
 386. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 1998
 387. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1995
 388. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1989
 389. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 1976
 390. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1976
 391. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1973
 392. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 1962
 393. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1961
 394. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 1957
 395. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1955
 396. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 1942
 397. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 1941
 398. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1938
 399. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 1930
 400. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 1927
 401. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1919
 402. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 1909
 403. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 1898
 404. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 1895
 405. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 1894
 406. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 1884
 407. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1881
 408. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1879
 409. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 1876
 410. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1875
 411. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 1871
 412. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1869
 413. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 1866
 414. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1862
 415. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1859
 416. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1859
 417. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 1858
 418. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1856
 419. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 1856
 420. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1856
 421. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 1853
 422. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 1850
 423. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 1843
 424. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1842
 425. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 1841
 426. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 1841
 427. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 1837
 428. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1834
 429. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1831
 430. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 1815
 431. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 1812
 432. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1810
 433. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 1808
 434. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1807
 435. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1806
 436. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 1798
 437. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1797
 438. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 1796
 439. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1795
 440. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 1787
 441. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 1785
 442. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 1785
 443. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1778
 444. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 1776
 445. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1775
 446. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1771
 447. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1768
 448. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1768
 449. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1767
 450. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1758
 451. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 1756
 452. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 1752
 453. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1750
 454. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1750
 455. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1747
 456. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 1738
 457. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1737
 458. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1737
 459. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1736
 460. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1736
 461. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1735
 462. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 1729
 463. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 1723
 464. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1717
 465. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1710
 466. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 1707
 467. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1704
 468. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1698
 469. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 1691
 470. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 1690
 471. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 1684
 472. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1684
 473. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 1681
 474. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1670
 475. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 1669
 476. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1668
 477. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 1661
 478. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 1661
 479. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 1658
 480. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 1657
 481. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 1656
 482. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1649
 483. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 1647
 484. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 1643
 485. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1641
 486. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1637
 487. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1633
 488. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1632
 489. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 1630
 490. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1630
 491. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1628
 492. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1625
 493. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 1621
 494. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1621
 495. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1621
 496. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1615
 497. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1603
 498. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1595
 499. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1595
 500. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 1594
 501. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1592
 502. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1587
 503. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1580
 504. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1577
 505. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 1572
 506. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1571
 507. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 1570
 508. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1570
 509. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1567
 510. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 1561
 511. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1560
 512. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 1543
 513. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 1541
 514. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1539
 515. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 1533
 516. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1523
 517. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1516
 518. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 1515
 519. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1514
 520. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1509
 521. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1501
 522. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1501
 523. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1494
 524. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1492
 525. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1489
 526. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1488
 527. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1487
 528. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 1486
 529. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1480
 530. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1470
 531. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1468
 532. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 1463
 533. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1450
 534. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1448
 535. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1427
 536. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1416
 537. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 1407
 538. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1401
 539. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1400
 540. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 1388
 541. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1388
 542. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1385
 543. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1381
 544. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1380
 545. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1372
 546. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1361
 547. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1356
 548. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 1355
 549. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 1354
 550. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 1348
 551. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 1345
 552. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 1344
 553. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1338
 554. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1335
 555. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1334
 556. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 1333
 557. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 1333
 558. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 1313
 559. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1304
 560. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1297
 561. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1293
 562. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 1283
 563. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 1273
 564. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1263
 565. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1261
 566. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 1260
 567. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1257
 568. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1253
 569. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1245
 570. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 1234
 571. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1225
 572. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 1221
 573. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 1216
 574. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1199
 575. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 1192
 576. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1191
 577. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1187
 578. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1175
 579. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 1175
 580. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1172
 581. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1164
 582. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1151
 583. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 1143
 584. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1139
 585. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 1130
 586. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 1129
 587. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1117
 588. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1113
 589. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1090
 590. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 1088
 591. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1084
 592. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1078
 593. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 1077
 594. Rok 2018
  Wyświetleń: 1073
 595. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 1061
 596. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1059
 597. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1057
 598. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 1050
 599. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 1044
 600. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 1029
 601. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1017
 602. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1014
 603. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 1011
 604. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 983
 605. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 977
 606. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 960
 607. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 932
 608. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 923
 609. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 912
 610. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 902
 611. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 888
 612. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 884
 613. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 840
 614. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 826
 615. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 824
 616. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 813
 617. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 762
 618. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 757
 619. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 747
 620. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 733
 621. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 729
 622. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 706
 623. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 686
 624. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 670
 625. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 670
 626. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 662
 627. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 632
 628. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 615
 629. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 604
 630. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 603
 631. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 600
 632. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 568
 633. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 534
 634. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 527
 635. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 526
 636. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 523
 637. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 510
 638. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 492
 639. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 472
 640. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 463
 641. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 442
 642. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 434
 643. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 424
 644. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 411
 645. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 406
 646. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 367
 647. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 347
 648. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 329
 649. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 321
 650. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 303
 651. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 275
 652. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 249
 653. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 239
 654. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 234
 655. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 227
 656. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 222
 657. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 219
 658. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 217
 659. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 198
 660. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 189
 661. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 186
 662. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 177
 663. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 123
 664. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 99
 665. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 92
 666. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 74
 667. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 70
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  28-07-2014 10:10
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 7106
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×