Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
53084676727650583393577180000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448843145856044574375957838897428245267055358714976754656572
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257692853027833276752924126679346213516336383585964044242220
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161311309015057181922014518458188051901318911203891965222758
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000587034533157511314113573
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 58012
 2. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 44456
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 31962
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 12914
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 12710
 6. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 11498
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 10135
 8. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 9314
 9. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 9112
 10. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8790
 11. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 8328
 12. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 8258
 13. Formularze i druki
  Wyświetleń: 7907
 14. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 7840
 15. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 7581
 16. Rok 2013
  Wyświetleń: 7369
 17. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 7092
 18. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 6809
 19. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 6785
 20. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 6630
 21. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 6580
 22. Informacje
  Wyświetleń: 6461
 23. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 6416
 24. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 6309
 25. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6258
 26. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 6207
 27. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 6148
 28. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6059
 29. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6010
 30. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 5922
 31. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 5855
 32. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 5827
 33. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 5805
 34. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 5748
 35. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 5710
 36. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5698
 37. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 5692
 38. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 5650
 39. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 5609
 40. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 5573
 41. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 5464
 42. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5427
 43. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 5418
 44. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 5380
 45. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 5278
 46. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5263
 47. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 5261
 48. Wójt Gminy Cisek - Alojzy Parys
  Wyświetleń: 5226
 49. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 5142
 50. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5137
 51. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5125
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5115
 53. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 5055
 54. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 5053
 55. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 5032
 56. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 5001
 57. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 4990
 58. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 4959
 59. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 4954
 60. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 4947
 61. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 4924
 62. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 4909
 63. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 4876
 64. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4848
 65. Ogólna
  Wyświetleń: 4787
 66. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4775
 67. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 4722
 68. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4686
 69. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 4668
 70. Oświadczenie majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 4652
 71. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 4625
 72. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 4615
 73. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4609
 74. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 4581
 75. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 4572
 76. Rok 2015
  Wyświetleń: 4549
 77. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 4517
 78. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4501
 79. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 4486
 80. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4449
 81. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 4435
 82. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 4398
 83. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 4375
 84. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 4351
 85. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 4321
 86. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4305
 87. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 4238
 88. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4193
 89. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 4188
 90. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 4182
 91. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4168
 92. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4166
 93. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 4025
 94. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3978
 95. Rok 2017
  Wyświetleń: 3966
 96. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3963
 97. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3959
 98. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3903
 99. Rok 2014
  Wyświetleń: 3869
 100. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 3823
 101. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3800
 102. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 3787
 103. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3745
 104. Rok 2012
  Wyświetleń: 3699
 105. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 3695
 106. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 3678
 107. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3673
 108. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3656
 109. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 3656
 110. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3563
 111. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 3542
 112. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3517
 113. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 3511
 114. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 3501
 115. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3462
 116. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 3411
 117. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 3402
 118. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 3397
 119. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 3348
 120. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3333
 121. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3330
 122. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 3324
 123. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3291
 124. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3280
 125. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 3276
 126. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 3244
 127. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 3243
 128. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 3236
 129. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 3225
 130. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 3219
 131. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 3213
 132. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3198
 133. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 3193
 134. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3191
 135. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 3174
 136. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3158
 137. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 3149
 138. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3147
 139. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3112
 140. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 3107
 141. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3085
 142. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 3055
 143. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 3029
 144. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 3016
 145. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2984
 146. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 2982
 147. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2961
 148. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2935
 149. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2927
 150. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2915
 151. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2910
 152. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2906
 153. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 2869
 154. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2869
 155. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2867
 156. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 2865
 157. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 2859
 158. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2852
 159. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2847
 160. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 2829
 161. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 2826
 162. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 2811
 163. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 2790
 164. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 2775
 165. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 2772
 166. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2746
 167. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 2743
 168. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 2741
 169. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2730
 170. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2729
 171. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 2721
 172. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 2717
 173. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2710
 174. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2709
 175. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 2692
 176. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2686
 177. Złożone petycje
  Wyświetleń: 2686
 178. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2646
 179. Rok 2016
  Wyświetleń: 2614
 180. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 2608
 181. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2574
 182. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 2573
 183. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2566
 184. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2559
 185. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2556
 186. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2549
 187. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2546
 188. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 2545
 189. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2523
 190. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2504
 191. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2486
 192. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 2477
 193. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 2467
 194. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2466
 195. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2466
 196. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2453
 197. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2442
 198. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 2433
 199. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2417
 200. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 2416
 201. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2392
 202. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2385
 203. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2382
 204. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 2369
 205. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2349
 206. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2349
 207. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2346
 208. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2339
 209. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 2336
 210. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 2333
 211. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 2330
 212. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 2330
 213. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2329
 214. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2326
 215. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 2325
 216. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2325
 217. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2315
 218. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 2309
 219. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2295
 220. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2293
 221. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2291
 222. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 2291
 223. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2279
 224. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2263
 225. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 2260
 226. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 2253
 227. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 2253
 228. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2252
 229. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 2247
 230. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2243
 231. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 2240
 232. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 2228
 233. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 2225
 234. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 2223
 235. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 2221
 236. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2218
 237. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 2217
 238. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 2216
 239. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2214
 240. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2211
 241. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 2209
 242. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 2207
 243. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2203
 244. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2202
 245. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2200
 246. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2199
 247. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 2194
 248. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2187
 249. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 2176
 250. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 2173
 251. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2171
 252. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2167
 253. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2167
 254. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2166
 255. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 2159
 256. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 2156
 257. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 2146
 258. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 2145
 259. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2143
 260. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2138
 261. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2137
 262. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2135
 263. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2130
 264. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2127
 265. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 2126
 266. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2120
 267. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2119
 268. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2118
 269. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2117
 270. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 2112
 271. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 2112
 272. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2110
 273. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2109
 274. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 2108
 275. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2107
 276. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2107
 277. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 2103
 278. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 2101
 279. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 2097
 280. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 2089
 281. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2089
 282. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2089
 283. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 2088
 284. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2086
 285. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2084
 286. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 2083
 287. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 2081
 288. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 2078
 289. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 2073
 290. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 2072
 291. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2070
 292. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 2053
 293. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2053
 294. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2050
 295. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2044
 296. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 2043
 297. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 2040
 298. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2040
 299. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2038
 300. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2033
 301. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 2028
 302. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 2024
 303. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 2022
 304. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2016
 305. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 2008
 306. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2003
 307. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1999
 308. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1996
 309. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 1995
 310. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 1991
 311. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 1983
 312. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1982
 313. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1982
 314. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1980
 315. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 1978
 316. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 1976
 317. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 1972
 318. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 1969
 319. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1962
 320. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 1959
 321. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 1958
 322. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 1957
 323. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 1955
 324. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1953
 325. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1952
 326. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 1950
 327. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 1950
 328. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 1948
 329. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 1946
 330. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 1945
 331. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 1945
 332. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 1944
 333. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1943
 334. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1941
 335. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 1940
 336. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1929
 337. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 1926
 338. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1925
 339. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 1910
 340. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 1910
 341. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 1907
 342. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 1905
 343. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1899
 344. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1895
 345. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 1893
 346. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1892
 347. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1891
 348. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1888
 349. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1886
 350. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 1874
 351. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 1873
 352. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 1863
 353. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 1861
 354. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1856
 355. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1853
 356. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 1849
 357. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1832
 358. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 1827
 359. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1824
 360. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1823
 361. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 1822
 362. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1820
 363. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1820
 364. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1818
 365. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1818
 366. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1815
 367. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 1805
 368. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1803
 369. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 1791
 370. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 1786
 371. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 1785
 372. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1785
 373. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 1783
 374. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 1767
 375. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 1760
 376. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1740
 377. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 1735
 378. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 1726
 379. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 1721
 380. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 1709
 381. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1709
 382. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1707
 383. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 1707
 384. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 1704
 385. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1701
 386. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1701
 387. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 1695
 388. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 1690
 389. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1681
 390. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1679
 391. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1676
 392. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 1674
 393. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 1670
 394. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1669
 395. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1665
 396. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 1663
 397. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 1658
 398. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 1650
 399. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 1648
 400. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1647
 401. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1644
 402. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 1640
 403. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 1640
 404. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1640
 405. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1629
 406. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1627
 407. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1627
 408. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 1624
 409. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1624
 410. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 1618
 411. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1613
 412. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1613
 413. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1612
 414. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 1608
 415. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1607
 416. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 1604
 417. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1603
 418. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1598
 419. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 1593
 420. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1588
 421. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1583
 422. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1580
 423. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1572
 424. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1572
 425. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1570
 426. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 1565
 427. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1562
 428. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1562
 429. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 1545
 430. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1543
 431. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 1533
 432. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 1530
 433. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1530
 434. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1529
 435. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 1526
 436. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 1521
 437. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1519
 438. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1518
 439. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 1517
 440. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1516
 441. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1514
 442. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 1512
 443. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1512
 444. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 1507
 445. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 1506
 446. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1505
 447. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 1504
 448. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1503
 449. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1502
 450. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1500
 451. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 1499
 452. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1499
 453. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1497
 454. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 1496
 455. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1483
 456. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1477
 457. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1476
 458. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 1475
 459. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 1473
 460. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 1473
 461. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1469
 462. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1469
 463. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 1469
 464. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 1443
 465. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1437
 466. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1435
 467. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 1434
 468. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 1430
 469. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 1429
 470. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1425
 471. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1424
 472. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1419
 473. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1419
 474. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 1414
 475. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 1403
 476. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1401
 477. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1398
 478. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 1396
 479. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1394
 480. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1387
 481. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 1380
 482. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1374
 483. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 1369
 484. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1362
 485. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1362
 486. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1358
 487. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1354
 488. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1354
 489. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1354
 490. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1350
 491. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1340
 492. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1334
 493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 1329
 494. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 1322
 495. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1319
 496. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1318
 497. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1316
 498. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1313
 499. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1306
 500. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1305
 501. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 1304
 502. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1294
 503. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 1281
 504. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1281
 505. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 1279
 506. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 1275
 507. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1275
 508. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1275
 509. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1255
 510. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 1238
 511. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1237
 512. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 1226
 513. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 1224
 514. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1220
 515. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 1217
 516. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 1211
 517. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 1202
 518. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 1197
 519. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1194
 520. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1193
 521. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1188
 522. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 1174
 523. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1165
 524. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1160
 525. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1160
 526. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1159
 527. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1143
 528. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 1140
 529. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1136
 530. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 1128
 531. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 1124
 532. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1120
 533. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 1118
 534. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 1118
 535. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1117
 536. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 1113
 537. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 1106
 538. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1092
 539. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1080
 540. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1076
 541. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 1069
 542. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 1050
 543. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 1045
 544. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1036
 545. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1033
 546. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1033
 547. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1026
 548. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 1025
 549. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1020
 550. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 1018
 551. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1018
 552. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 1012
 553. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1006
 554. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1001
 555. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 995
 556. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 980
 557. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 979
 558. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 970
 559. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 958
 560. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 926
 561. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 925
 562. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 913
 563. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 909
 564. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 906
 565. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 899
 566. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 883
 567. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 876
 568. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 874
 569. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 863
 570. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 858
 571. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 841
 572. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 824
 573. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 818
 574. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 816
 575. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 801
 576. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 794
 577. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 787
 578. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 782
 579. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 780
 580. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 771
 581. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 766
 582. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 759
 583. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 730
 584. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 726
 585. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 722
 586. Rok 2018
  Wyświetleń: 677
 587. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 676
 588. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 666
 589. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 663
 590. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 659
 591. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 650
 592. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 643
 593. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 636
 594. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 592
 595. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 546
 596. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 538
 597. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 511
 598. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 480
 599. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 431
 600. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 418
 601. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 416
 602. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 392
 603. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 383
 604. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 378
 605. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 373
 606. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 371
 607. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 365
 608. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 357
 609. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 344
 610. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 344
 611. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 343
 612. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 334
 613. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 330
 614. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 321
 615. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 305
 616. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 293
 617. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 288
 618. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 285
 619. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 283
 620. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 270
 621. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 266
 622. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 246
 623. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 235
 624. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 223
 625. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 211
 626. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 204
 627. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 204
 628. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 198
 629. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 198
 630. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 190
 631. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 188
 632. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 141
 633. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 135
 634. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 56
 635. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 43
 636. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 29
 637. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 7
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  28-07-2014 10:10
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 6258
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×