Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4488431458560445743759578388974282452670553583492400
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257692853027833276752924126679346213516336383585964044242220
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161311309015057181922014518458188051901318911203891965222758
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000587034533157511314113573
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 48053
 2. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 41202
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 18404
 4. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 10211
 5. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 9733
 6. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9538
 7. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 7342
 8. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7300
 9. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 7294
 10. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 6671
 11. Formularze i druki
  Wyświetleń: 6508
 12. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6396
 13. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 6349
 14. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 6076
 15. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 5957
 16. Rok 2013
  Wyświetleń: 5550
 17. Informacje
  Wyświetleń: 5228
 18. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 5197
 19. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 5067
 20. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 5011
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4973
 22. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4956
 23. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 4905
 24. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 4826
 25. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 4774
 26. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 4722
 27. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 4653
 28. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 4533
 29. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 4503
 30. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 4503
 31. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4439
 32. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 4425
 33. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 4277
 34. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 4180
 35. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 4158
 36. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 4078
 37. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 4074
 38. Wójt Gminy Cisek - Alojzy Parys
  Wyświetleń: 4035
 39. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 4033
 40. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4028
 41. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 4019
 42. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 4003
 43. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 3992
 44. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3953
 45. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3925
 46. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 3907
 47. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 3891
 48. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3871
 49. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3856
 50. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3854
 51. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3801
 52. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 3781
 53. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3768
 54. Rok 2015
  Wyświetleń: 3719
 55. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 3713
 56. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3694
 57. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3689
 58. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 3652
 59. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3640
 60. Oświadczenie majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 3547
 61. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 3544
 62. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 3516
 63. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3478
 64. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 3472
 65. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3466
 66. Ogólna
  Wyświetleń: 3455
 67. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 3426
 68. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 3425
 69. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 3351
 70. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3343
 71. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 3332
 72. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 3284
 73. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3243
 74. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3239
 75. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 3231
 76. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 3206
 77. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3168
 78. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 3160
 79. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 3160
 80. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 3159
 81. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3152
 82. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 3124
 83. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 3098
 84. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3090
 85. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3070
 86. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3047
 87. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3023
 88. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2988
 89. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2987
 90. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 2969
 91. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2963
 92. Rok 2014
  Wyświetleń: 2925
 93. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 2918
 94. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 2914
 95. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 2906
 96. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2874
 97. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 2835
 98. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2821
 99. Rok 2012
  Wyświetleń: 2802
 100. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2796
 101. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 2783
 102. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 2782
 103. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2778
 104. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 2773
 105. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 2772
 106. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2767
 107. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 2746
 108. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 2727
 109. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 2707
 110. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2688
 111. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 2662
 112. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2651
 113. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 2628
 114. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2619
 115. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 2575
 116. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 2537
 117. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 2533
 118. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2529
 119. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2528
 120. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2525
 121. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 2500
 122. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 2498
 123. Rok 2017
  Wyświetleń: 2495
 124. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 2461
 125. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 2456
 126. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 2444
 127. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 2423
 128. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2416
 129. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2411
 130. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2402
 131. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 2386
 132. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 2372
 133. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 2336
 134. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2335
 135. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2326
 136. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 2296
 137. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2291
 138. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 2268
 139. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2246
 140. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 2243
 141. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2233
 142. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 2231
 143. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2227
 144. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2220
 145. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 2206
 146. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 2203
 147. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2201
 148. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 2196
 149. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 2194
 150. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 2179
 151. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2176
 152. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2162
 153. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2159
 154. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 2151
 155. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2120
 156. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2104
 157. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2090
 158. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2082
 159. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2075
 160. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 2073
 161. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 2071
 162. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 2056
 163. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 2050
 164. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2049
 165. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 2042
 166. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 2036
 167. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 2033
 168. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2031
 169. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 2025
 170. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2019
 171. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1992
 172. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 1987
 173. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 1976
 174. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 1949
 175. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 1949
 176. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1944
 177. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1938
 178. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1934
 179. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 1908
 180. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 1900
 181. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1891
 182. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1885
 183. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 1836
 184. Złożone petycje
  Wyświetleń: 1833
 185. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 1832
 186. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1829
 187. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 1829
 188. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1826
 189. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1825
 190. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1820
 191. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 1818
 192. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 1812
 193. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 1808
 194. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 1795
 195. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 1793
 196. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 1790
 197. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 1785
 198. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1778
 199. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 1768
 200. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 1768
 201. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 1764
 202. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 1759
 203. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 1755
 204. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 1752
 205. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1748
 206. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 1744
 207. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 1744
 208. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 1739
 209. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 1735
 210. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 1734
 211. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1733
 212. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1732
 213. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1730
 214. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1727
 215. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 1726
 216. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 1725
 217. Rok 2016
  Wyświetleń: 1724
 218. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 1718
 219. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 1715
 220. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1713
 221. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1711
 222. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 1704
 223. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1700
 224. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 1696
 225. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 1696
 226. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 1693
 227. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 1685
 228. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1683
 229. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 1681
 230. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1679
 231. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 1677
 232. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 1670
 233. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1670
 234. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 1669
 235. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 1665
 236. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 1661
 237. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 1659
 238. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 1658
 239. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 1658
 240. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 1655
 241. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 1651
 242. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 1651
 243. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 1651
 244. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 1650
 245. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 1649
 246. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 1649
 247. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1649
 248. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 1647
 249. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1645
 250. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 1644
 251. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1642
 252. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 1640
 253. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 1632
 254. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 1629
 255. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 1627
 256. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 1626
 257. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 1623
 258. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 1623
 259. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 1618
 260. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1618
 261. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 1611
 262. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 1609
 263. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 1604
 264. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 1603
 265. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 1603
 266. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 1596
 267. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 1596
 268. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 1595
 269. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 1593
 270. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 1592
 271. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1592
 272. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 1586
 273. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 1583
 274. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 1577
 275. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 1571
 276. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1570
 277. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 1569
 278. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 1567
 279. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 1565
 280. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 1565
 281. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1559
 282. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 1551
 283. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1549
 284. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1546
 285. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1546
 286. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1545
 287. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1537
 288. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 1536
 289. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1534
 290. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 1534
 291. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 1534
 292. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 1532
 293. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1530
 294. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 1521
 295. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 1511
 296. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1505
 297. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 1504
 298. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1504
 299. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 1502
 300. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 1501
 301. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1500
 302. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1499
 303. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1499
 304. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 1496
 305. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 1494
 306. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 1493
 307. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1493
 308. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1487
 309. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 1484
 310. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 1470
 311. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1457
 312. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1456
 313. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 1437
 314. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 1433
 315. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1428
 316. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1408
 317. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1407
 318. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1406
 319. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 1399
 320. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1398
 321. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1398
 322. Oświadczenie majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 1395
 323. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1393
 324. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1390
 325. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1386
 326. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1386
 327. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1383
 328. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 1378
 329. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1376
 330. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1375
 331. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1367
 332. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 1362
 333. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 1361
 334. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1360
 335. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 1360
 336. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1357
 337. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1355
 338. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 1345
 339. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 1339
 340. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 1326
 341. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1322
 342. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 1319
 343. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 1318
 344. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 1317
 345. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1317
 346. Oświadczenia majątkowe i informacje składane przez Wójta w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1305
 347. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1303
 348. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1302
 349. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1299
 350. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 1295
 351. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 1293
 352. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 1293
 353. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1292
 354. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1291
 355. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1284
 356. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 1283
 357. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 1280
 358. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 1280
 359. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1277
 360. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1275
 361. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 1273
 362. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 1271
 363. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1268
 364. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 1267
 365. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1266
 366. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 1264
 367. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1261
 368. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 1260
 369. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1257
 370. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 1255
 371. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 1254
 372. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1251
 373. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 1245
 374. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 1242
 375. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 1236
 376. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1236
 377. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1235
 378. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1232
 379. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1229
 380. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 1229
 381. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 1229
 382. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 1213
 383. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1213
 384. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1212
 385. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1211
 386. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1208
 387. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1207
 388. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 1206
 389. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1205
 390. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1201
 391. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 1200
 392. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1200
 393. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1194
 394. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1187
 395. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1187
 396. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1176
 397. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 1175
 398. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1171
 399. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 1167
 400. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1161
 401. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 1160
 402. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 1152
 403. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1149
 404. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1145
 405. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1136
 406. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1133
 407. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1129
 408. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 1124
 409. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 1120
 410. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 1117
 411. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1115
 412. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1108
 413. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1106
 414. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 1102
 415. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1099
 416. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 1099
 417. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 1096
 418. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 1092
 419. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1090
 420. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1089
 421. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1085
 422. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 1083
 423. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1077
 424. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1076
 425. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 1072
 426. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 1062
 427. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1062
 428. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1057
 429. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1054
 430. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 1050
 431. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 1049
 432. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 1044
 433. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1044
 434. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1044
 435. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 1043
 436. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1040
 437. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1038
 438. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1038
 439. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 1032
 440. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 1028
 441. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1026
 442. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1024
 443. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1020
 444. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1003
 445. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 1001
 446. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 997
 447. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 992
 448. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 991
 449. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 982
 450. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 976
 451. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 964
 452. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 964
 453. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 961
 454. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 949
 455. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 945
 456. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 944
 457. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 942
 458. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 942
 459. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 940
 460. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 938
 461. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 936
 462. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 929
 463. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 923
 464. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 921
 465. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 920
 466. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 904
 467. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 902
 468. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 880
 469. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 860
 470. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 858
 471. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 840
 472. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 833
 473. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 831
 474. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 829
 475. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 821
 476. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 801
 477. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 795
 478. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 792
 479. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 783
 480. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 780
 481. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 778
 482. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 776
 483. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 764
 484. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 760
 485. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 746
 486. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 739
 487. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 736
 488. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 723
 489. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 722
 490. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 721
 491. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 719
 492. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 705
 493. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 698
 494. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 693
 495. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 686
 496. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 679
 497. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 676
 498. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 661
 499. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 661
 500. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 660
 501. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 657
 502. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 652
 503. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 639
 504. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 625
 505. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 609
 506. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 608
 507. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 606
 508. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 591
 509. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 590
 510. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 588
 511. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 580
 512. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 571
 513. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 566
 514. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 550
 515. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 538
 516. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 529
 517. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 525
 518. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 511
 519. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 510
 520. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 505
 521. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 504
 522. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 485
 523. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 474
 524. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 469
 525. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 468
 526. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 466
 527. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 464
 528. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 453
 529. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 444
 530. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 440
 531. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 438
 532. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 428
 533. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 420
 534. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 410
 535. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 377
 536. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 326
 537. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 310
 538. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 287
 539. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 282
 540. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 266
 541. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 248
 542. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 245
 543. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 241
 544. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 236
 545. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 213
 546. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 207
 547. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 205
 548. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 204
 549. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 166
 550. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 137
 551. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 122
 552. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 61
 553. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 49
 554. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 39
 555. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 19
 556. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 18
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  28-07-2014 10:10
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 4439
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×