Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
600914640847873432584458156598403975148243635453405547329529
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5296667534763478322470049746456307556901722906874274709100452
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
447693138655938573295947138795427185257955235713916740356459
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
256812840027718275572912626568345023505136265584494031542088
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160601303515020181362006118346187181893818836203261957422640
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000586984519157191310713491
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 84649
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 52782
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 49942
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 19138
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 17670
 6. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 15330
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 15252
 8. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 13996
 9. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 13322
 10. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 13124
 11. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 12531
 12. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 12168
 13. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 11567
 14. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 11537
 15. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 11061
 16. Formularze i druki
  Wyświetleń: 10965
 17. Rok 2013
  Wyświetleń: 10634
 18. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 10430
 19. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 10281
 20. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 10151
 21. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 9600
 22. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 9548
 23. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 9451
 24. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 9428
 25. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9206
 26. Informacje
  Wyświetleń: 9179
 27. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 9152
 28. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 9093
 29. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 9057
 30. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 8983
 31. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 8818
 32. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 8786
 33. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8745
 34. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 8701
 35. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 8669
 36. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 8665
 37. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 8653
 38. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 8625
 39. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 8495
 40. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 8444
 41. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 8386
 42. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 8279
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8215
 44. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 8187
 45. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 8119
 46. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 8029
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7975
 48. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 7964
 49. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7896
 50. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 7798
 51. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 7775
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7760
 53. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 7732
 54. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7670
 55. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7629
 56. Ogólna
  Wyświetleń: 7561
 57. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 7544
 58. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7515
 59. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 7508
 60. Rok 2017
  Wyświetleń: 7423
 61. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 7416
 62. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 7396
 63. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 7364
 64. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7289
 65. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 7259
 66. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 7257
 67. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 7221
 68. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 7138
 69. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 7113
 70. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7107
 71. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 7088
 72. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 7075
 73. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 7016
 74. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 6981
 75. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 6893
 76. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 6849
 77. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 6842
 78. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 6834
 79. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6813
 80. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 6700
 81. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 6660
 82. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6644
 83. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 6571
 84. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 6567
 85. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 6411
 86. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 6361
 87. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 6340
 88. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 6338
 89. Rok 2015
  Wyświetleń: 6266
 90. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 6243
 91. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 6121
 92. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6060
 93. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6058
 94. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 5984
 95. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 5885
 96. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 5843
 97. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 5806
 98. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5699
 99. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 5680
 100. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 5661
 101. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 5647
 102. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 5546
 103. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5545
 104. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 5525
 105. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5510
 106. Rok 2012
  Wyświetleń: 5504
 107. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5487
 108. Rok 2014
  Wyświetleń: 5473
 109. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 5435
 110. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5425
 111. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 5424
 112. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 5423
 113. Rok 2016
  Wyświetleń: 5417
 114. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 5412
 115. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5348
 116. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 5334
 117. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 5327
 118. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 5298
 119. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 5296
 120. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5275
 121. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 5270
 122. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 5165
 123. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 5129
 124. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5087
 125. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 5014
 126. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 4995
 127. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4967
 128. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4958
 129. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 4893
 130. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4893
 131. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 4881
 132. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4790
 133. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4759
 134. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 4758
 135. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 4757
 136. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 4748
 137. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 4730
 138. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4664
 139. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 4660
 140. Złożone petycje
  Wyświetleń: 4610
 141. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 4573
 142. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 4554
 143. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 4535
 144. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4533
 145. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 4518
 146. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 4514
 147. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 4462
 148. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4446
 149. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 4444
 150. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 4413
 151. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 4389
 152. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 4373
 153. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4335
 154. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 4324
 155. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 4322
 156. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4318
 157. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 4289
 158. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4287
 159. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4279
 160. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 4273
 161. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 4266
 162. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 4253
 163. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 4237
 164. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 4234
 165. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 4215
 166. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4210
 167. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 4203
 168. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 4200
 169. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4176
 170. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 4141
 171. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 4126
 172. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 4123
 173. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 4077
 174. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 4075
 175. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 4066
 176. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 4054
 177. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 4053
 178. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 4053
 179. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3987
 180. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3967
 181. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3927
 182. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3927
 183. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 3910
 184. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3910
 185. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 3897
 186. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3865
 187. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3812
 188. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 3810
 189. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3781
 190. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3777
 191. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3757
 192. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 3747
 193. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 3730
 194. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 3723
 195. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 3720
 196. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3710
 197. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 3706
 198. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 3693
 199. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3693
 200. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3688
 201. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 3687
 202. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3673
 203. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 3669
 204. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3649
 205. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 3642
 206. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3641
 207. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3628
 208. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 3591
 209. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3571
 210. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3563
 211. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 3529
 212. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 3529
 213. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3523
 214. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 3502
 215. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3494
 216. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 3477
 217. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 3468
 218. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 3444
 219. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 3437
 220. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 3436
 221. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 3415
 222. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3414
 223. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3404
 224. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3403
 225. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3401
 226. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 3394
 227. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 3393
 228. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3390
 229. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3389
 230. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 3383
 231. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 3374
 232. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 3367
 233. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 3361
 234. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3353
 235. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 3349
 236. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3346
 237. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3333
 238. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3311
 239. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3310
 240. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3310
 241. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3305
 242. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 3302
 243. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 3299
 244. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3295
 245. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3283
 246. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3279
 247. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3278
 248. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 3266
 249. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3260
 250. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3246
 251. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 3245
 252. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 3245
 253. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 3243
 254. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 3241
 255. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 3240
 256. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 3233
 257. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 3225
 258. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 3218
 259. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 3210
 260. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3210
 261. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 3208
 262. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3197
 263. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3189
 264. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 3189
 265. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3187
 266. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 3177
 267. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3158
 268. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 3156
 269. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 3154
 270. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 3151
 271. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 3132
 272. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3124
 273. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3123
 274. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 3119
 275. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 3117
 276. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 3116
 277. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 3111
 278. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 3111
 279. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 3102
 280. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 3098
 281. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3089
 282. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 3089
 283. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 3086
 284. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 3085
 285. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 3083
 286. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 3077
 287. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3071
 288. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 3070
 289. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 3070
 290. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3068
 291. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3067
 292. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 3066
 293. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 3056
 294. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 3054
 295. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3048
 296. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 3043
 297. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 3031
 298. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 3030
 299. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 3027
 300. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3020
 301. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3019
 302. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3018
 303. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 3017
 304. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 3016
 305. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 3013
 306. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 3009
 307. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3008
 308. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 3005
 309. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 3002
 310. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2999
 311. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 2997
 312. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 2996
 313. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2995
 314. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 2992
 315. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 2991
 316. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2984
 317. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 2982
 318. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2976
 319. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 2976
 320. Rok 2019
  Wyświetleń: 2971
 321. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 2966
 322. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 2965
 323. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 2963
 324. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 2958
 325. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 2952
 326. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 2951
 327. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2949
 328. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 2936
 329. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 2933
 330. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 2929
 331. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2921
 332. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 2919
 333. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2913
 334. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 2909
 335. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2906
 336. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2906
 337. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2905
 338. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2902
 339. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2895
 340. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2891
 341. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2887
 342. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 2883
 343. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2876
 344. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 2874
 345. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 2872
 346. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2870
 347. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2869
 348. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 2864
 349. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2864
 350. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 2863
 351. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2861
 352. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 2859
 353. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 2858
 354. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2854
 355. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 2849
 356. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2846
 357. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2844
 358. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 2839
 359. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 2834
 360. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 2832
 361. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2830
 362. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2817
 363. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2813
 364. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2811
 365. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 2804
 366. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2802
 367. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 2798
 368. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2798
 369. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2796
 370. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2796
 371. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 2795
 372. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2795
 373. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 2790
 374. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2788
 375. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 2784
 376. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2780
 377. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 2777
 378. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 2774
 379. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 2770
 380. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 2769
 381. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2765
 382. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2757
 383. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 2750
 384. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2749
 385. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 2748
 386. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 2747
 387. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 2736
 388. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2733
 389. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 2731
 390. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 2728
 391. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 2720
 392. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 2712
 393. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2694
 394. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2686
 395. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 2673
 396. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2672
 397. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2670
 398. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 2663
 399. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 2656
 400. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 2655
 401. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 2650
 402. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 2647
 403. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2645
 404. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 2644
 405. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2629
 406. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2626
 407. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 2618
 408. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2615
 409. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 2604
 410. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2603
 411. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2601
 412. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2601
 413. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2600
 414. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 2598
 415. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2596
 416. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 2584
 417. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2580
 418. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2573
 419. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2571
 420. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2568
 421. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 2568
 422. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2555
 423. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2554
 424. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2550
 425. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 2549
 426. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2545
 427. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2544
 428. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 2542
 429. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2536
 430. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2535
 431. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2534
 432. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2532
 433. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2521
 434. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 2520
 435. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2519
 436. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2518
 437. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 2516
 438. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 2514
 439. Rok 2018
  Wyświetleń: 2511
 440. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 2504
 441. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2502
 442. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 2500
 443. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 2500
 444. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 2498
 445. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2496
 446. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 2493
 447. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2491
 448. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 2483
 449. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 2480
 450. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2476
 451. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2476
 452. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2473
 453. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2470
 454. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2463
 455. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2461
 456. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2457
 457. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 2450
 458. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2446
 459. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 2435
 460. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2435
 461. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2431
 462. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 2429
 463. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2428
 464. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 2423
 465. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 2422
 466. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2422
 467. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2414
 468. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2408
 469. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 2408
 470. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 2406
 471. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2401
 472. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2398
 473. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2396
 474. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2387
 475. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 2386
 476. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 2386
 477. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2383
 478. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2383
 479. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2375
 480. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 2369
 481. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2368
 482. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2368
 483. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 2363
 484. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2363
 485. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2359
 486. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2356
 487. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 2352
 488. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2351
 489. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 2339
 490. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2337
 491. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 2336
 492. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2333
 493. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 2327
 494. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2325
 495. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 2319
 496. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2319
 497. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 2317
 498. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2317
 499. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 2316
 500. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2316
 501. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 2312
 502. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2309
 503. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 2308
 504. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 2305
 505. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 2302
 506. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2298
 507. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2288
 508. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2286
 509. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2271
 510. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 2269
 511. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 2261
 512. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2259
 513. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2249
 514. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2248
 515. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2246
 516. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 2245
 517. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2238
 518. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2237
 519. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 2235
 520. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2234
 521. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2226
 522. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 2225
 523. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2221
 524. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2219
 525. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2217
 526. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 2209
 527. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2207
 528. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2201
 529. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2199
 530. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2196
 531. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 2190
 532. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2189
 533. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2185
 534. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2179
 535. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2179
 536. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 2175
 537. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 2173
 538. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2156
 539. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2154
 540. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2154
 541. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2146
 542. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2133
 543. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2133
 544. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2127
 545. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2118
 546. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2112
 547. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 2110
 548. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 2099
 549. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 2090
 550. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2086
 551. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2085
 552. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2085
 553. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 2082
 554. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 2079
 555. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 2079
 556. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2066
 557. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 2064
 558. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 2063
 559. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 2060
 560. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2058
 561. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 2050
 562. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2048
 563. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2048
 564. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2039
 565. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 2019
 566. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2019
 567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 2017
 568. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2008
 569. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2005
 570. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 2004
 571. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 1984
 572. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 1983
 573. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1982
 574. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 1974
 575. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1968
 576. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 1957
 577. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 1956
 578. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 1954
 579. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1954
 580. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 1953
 581. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1939
 582. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1939
 583. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1926
 584. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 1924
 585. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 1922
 586. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 1919
 587. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1917
 588. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1912
 589. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1897
 590. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1896
 591. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1883
 592. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 1871
 593. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1866
 594. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1854
 595. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 1848
 596. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 1847
 597. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1845
 598. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 1845
 599. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1843
 600. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1843
 601. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1840
 602. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1825
 603. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 1824
 604. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1813
 605. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1807
 606. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1799
 607. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 1793
 608. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 1793
 609. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1791
 610. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 1783
 611. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1781
 612. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 1780
 613. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1778
 614. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1777
 615. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1768
 616. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1763
 617. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 1755
 618. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1755
 619. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1746
 620. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1737
 621. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 1736
 622. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1736
 623. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 1727
 624. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1727
 625. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1719
 626. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1716
 627. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1711
 628. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1710
 629. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1708
 630. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1708
 631. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 1707
 632. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1703
 633. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 1697
 634. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1681
 635. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1672
 636. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 1663
 637. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1663
 638. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 1632
 639. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 1627
 640. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 1596
 641. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1569
 642. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 1560
 643. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1546
 644. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1544
 645. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1521
 646. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1508
 647. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1507
 648. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1483
 649. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 1462
 650. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1450
 651. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1448
 652. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1437
 653. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 1409
 654. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 1362
 655. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1358
 656. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1338
 657. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1328
 658. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 1318
 659. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1307
 660. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1287
 661. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1266
 662. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 1263
 663. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 1248
 664. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1247
 665. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1236
 666. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1230
 667. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 1202
 668. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1192
 669. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1137
 670. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 1124
 671. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 1118
 672. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 1108
 673. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 1102
 674. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1084
 675. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1054
 676. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1040
 677. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1033
 678. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1031
 679. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 1030
 680. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1025
 681. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1010
 682. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 997
 683. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 993
 684. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 990
 685. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 980
 686. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 972
 687. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 964
 688. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 954
 689. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 940
 690. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 912
 691. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 908
 692. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 906
 693. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 894
 694. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 874
 695. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 871
 696. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 863
 697. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 847
 698. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 838
 699. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 838
 700. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 831
 701. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 823
 702. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 814
 703. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 812
 704. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 801
 705. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 794
 706. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 790
 707. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 778
 708. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 775
 709. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 772
 710. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 764
 711. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 749
 712. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 713
 713. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 705
 714. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 697
 715. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 694
 716. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 678
 717. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 665
 718. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 656
 719. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 655
 720. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 654
 721. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 633
 722. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 623
 723. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 596
 724. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 596
 725. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 589
 726. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 579
 727. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 577
 728. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 577
 729. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 569
 730. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 568
 731. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 566
 732. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 września 2019 roku
  Wyświetleń: 549
 733. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 549
 734. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 549
 735. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 544
 736. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 541
 737. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 523
 738. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 521
 739. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 519
 740. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 516
 741. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 501
 742. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 501
 743. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 499
 744. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 491
 745. Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 486
 746. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 473
 747. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 464
 748. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 423
 749. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 423
 750. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 423
 751. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 422
 752. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 413
 753. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 412
 754. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 398
 755. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 366
 756. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 365
 757. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 362
 758. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 361
 759. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 354
 760. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 349
 761. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 344
 762. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 332
 763. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 327
 764. Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 września 2019 roku
  Wyświetleń: 320
 765. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 313
 766. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 307
 767. Informacja dotycząca zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 278
 768. Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 277
 769. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 271
 770. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 270
 771. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 250
 772. Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Cisek z 10 października 2019 roku
  Wyświetleń: 247
 773. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 246
 774. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 245
 775. Ogłoszenie z dnia 6 września 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 244
 776. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 243
 777. Ogłoszenie z dnia 7 października 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 236
 778. Sprawozdania budżetowe za rok 2019
  Wyświetleń: 235
 779. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 229
 780. Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 229
 781. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2019 roku
  Wyświetleń: 228
 782. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 226
 783. Zawarcie umowy w 2019 roku
  Wyświetleń: 223
 784. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 219
 785. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 217
 786. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 210
 787. Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 października 2019 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 204
 788. Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 198
 789. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 190
 790. Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019
  Wyświetleń: 168
 791. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 167
 792. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 165
 793. Karta informacyjna nr 5/2019
  Wyświetleń: 154
 794. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 154
 795. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek w 2019
  Wyświetleń: 148
 796. Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 147
 797. Karta informacyjna nr 4/2019
  Wyświetleń: 142
 798. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 140
 799. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 135
 800. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 131
 801. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 130
 802. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 120
 803. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 115
 804. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 109
 805. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 98
 806. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 90
 807. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 87
 808. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 86
 809. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 81
 810. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Wyświetleń: 77
 811. Karta informacyjna nr 6/2019
  Wyświetleń: 53
 812. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 38
 813. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020
  Wyświetleń: 31
 814. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 20
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  28-07-2014 10:10
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 9206
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl