Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44884314585604457437595783889742824389890000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257692853027833276752924126679346213516336383585964044242220
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161311309015057181922014518458188051901318911203891965222758
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000587034533157511314113573
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 45653
 2. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 40442
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 16628
 4. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 9636
 5. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 9281
 6. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8941
 7. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 6871
 8. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 6622
 9. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 6494
 10. Formularze i druki
  Wyświetleń: 6229
 11. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5891
 12. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 5860
 13. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 5723
 14. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 5460
 15. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 5275
 16. Rok 2013
  Wyświetleń: 5114
 17. Informacje
  Wyświetleń: 4991
 18. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 4864
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4794
 20. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 4782
 21. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 4705
 22. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 4597
 23. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4587
 24. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 4527
 25. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 4455
 26. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 4391
 27. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 4370
 28. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 4262
 29. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 4229
 30. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 4185
 31. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 4155
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4129
 33. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 4007
 34. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 3915
 35. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 3881
 36. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 3864
 37. Wójt Gminy Cisek - Alojzy Parys
  Wyświetleń: 3793
 38. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 3781
 39. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 3767
 40. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3746
 41. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 3695
 42. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 3684
 43. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 3683
 44. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3676
 45. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 3659
 46. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3647
 47. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3601
 48. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3589
 49. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3588
 50. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3554
 51. Rok 2015
  Wyświetleń: 3518
 52. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3502
 53. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 3489
 54. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 3455
 55. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3422
 56. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3412
 57. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 3396
 58. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3386
 59. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3380
 60. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 3338
 61. Oświadczenie majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 3318
 62. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 3308
 63. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 3308
 64. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 3243
 65. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 3240
 66. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3230
 67. Ogólna
  Wyświetleń: 3217
 68. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 3193
 69. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 3140
 70. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 3119
 71. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3092
 72. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3080
 73. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3080
 74. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 3042
 75. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3015
 76. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2994
 77. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2983
 78. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 2942
 79. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 2942
 80. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 2938
 81. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2925
 82. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2922
 83. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 2911
 84. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 2852
 85. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2796
 86. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 2796
 87. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2791
 88. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 2776
 89. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2776
 90. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 2773
 91. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 2756
 92. Rok 2014
  Wyświetleń: 2737
 93. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 2735
 94. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2688
 95. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 2672
 96. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 2668
 97. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 2659
 98. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 2638
 99. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 2629
 100. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2628
 101. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2616
 102. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 2615
 103. Rok 2012
  Wyświetleń: 2604
 104. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2594
 105. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 2543
 106. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2538
 107. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2522
 108. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 2484
 109. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 2479
 110. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2473
 111. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2463
 112. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 2453
 113. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2452
 114. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2426
 115. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 2413
 116. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2386
 117. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 2377
 118. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 2331
 119. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2324
 120. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 2301
 121. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 2294
 122. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 2281
 123. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 2281
 124. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 2279
 125. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2258
 126. Rok 2017
  Wyświetleń: 2244
 127. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 2218
 128. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 2212
 129. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2204
 130. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2182
 131. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2169
 132. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2161
 133. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2160
 134. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 2142
 135. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2109
 136. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 2098
 137. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2096
 138. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 2092
 139. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2080
 140. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2074
 141. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 2066
 142. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 2061
 143. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 2049
 144. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 2036
 145. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2027
 146. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2013
 147. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2004
 148. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2000
 149. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 1984
 150. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1983
 151. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 1969
 152. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 1947
 153. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 1938
 154. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 1934
 155. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 1929
 156. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1915
 157. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1895
 158. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 1892
 159. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 1890
 160. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1884
 161. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1883
 162. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 1883
 163. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 1875
 164. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1868
 165. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 1839
 166. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 1838
 167. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 1824
 168. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 1822
 169. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1821
 170. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1790
 171. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 1780
 172. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1742
 173. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1732
 174. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1728
 175. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 1724
 176. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 1710
 177. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 1707
 178. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1706
 179. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 1702
 180. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1694
 181. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 1689
 182. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 1688
 183. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1687
 184. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1683
 185. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 1679
 186. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 1673
 187. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1673
 188. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 1660
 189. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 1660
 190. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 1658
 191. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 1657
 192. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 1656
 193. Złożone petycje
  Wyświetleń: 1651
 194. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 1646
 195. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1646
 196. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 1642
 197. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 1639
 198. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 1639
 199. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1638
 200. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 1636
 201. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 1632
 202. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1624
 203. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 1623
 204. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 1620
 205. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1620
 206. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1618
 207. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1612
 208. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 1611
 209. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 1606
 210. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 1606
 211. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1606
 212. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 1605
 213. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1592
 214. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 1590
 215. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1588
 216. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 1586
 217. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 1577
 218. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 1574
 219. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 1573
 220. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1573
 221. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 1572
 222. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 1570
 223. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 1569
 224. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 1567
 225. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 1565
 226. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 1563
 227. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 1558
 228. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1556
 229. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 1555
 230. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 1554
 231. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 1549
 232. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 1548
 233. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 1547
 234. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 1547
 235. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1547
 236. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 1545
 237. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 1544
 238. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1540
 239. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 1538
 240. Rok 2016
  Wyświetleń: 1538
 241. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 1537
 242. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 1536
 243. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 1532
 244. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 1529
 245. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 1524
 246. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 1517
 247. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 1517
 248. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 1516
 249. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 1516
 250. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 1515
 251. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 1509
 252. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 1507
 253. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 1505
 254. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 1504
 255. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 1503
 256. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 1498
 257. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 1497
 258. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 1490
 259. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 1487
 260. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 1487
 261. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1484
 262. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 1483
 263. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 1482
 264. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 1481
 265. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 1479
 266. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 1476
 267. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1475
 268. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 1469
 269. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 1466
 270. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 1454
 271. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1453
 272. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1450
 273. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 1447
 274. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1447
 275. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 1446
 276. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 1443
 277. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 1441
 278. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1439
 279. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1438
 280. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 1433
 281. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1433
 282. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1429
 283. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 1428
 284. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 1428
 285. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 1427
 286. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 1415
 287. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1411
 288. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 1410
 289. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 1409
 290. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1406
 291. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 1405
 292. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1404
 293. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 1402
 294. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 1400
 295. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 1395
 296. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 1392
 297. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1389
 298. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1382
 299. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1381
 300. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 1376
 301. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 1370
 302. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 1360
 303. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 1356
 304. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1354
 305. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1321
 306. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1320
 307. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 1319
 308. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1314
 309. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1314
 310. Oświadczenie majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 1307
 311. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1305
 312. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 1302
 313. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1302
 314. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1300
 315. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 1298
 316. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1296
 317. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1295
 318. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1286
 319. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 1278
 320. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1277
 321. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1275
 322. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1272
 323. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1269
 324. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1262
 325. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1257
 326. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 1256
 327. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1250
 328. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 1249
 329. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1246
 330. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 1238
 331. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 1237
 332. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 1230
 333. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 1222
 334. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 1222
 335. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 1222
 336. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1219
 337. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1215
 338. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1213
 339. Oświadczenia majątkowe i informacje składane przez Wójta w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1210
 340. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1208
 341. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 1207
 342. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1205
 343. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 1204
 344. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1200
 345. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1199
 346. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 1196
 347. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 1195
 348. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1193
 349. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 1193
 350. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 1192
 351. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 1190
 352. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 1190
 353. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1189
 354. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1184
 355. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1184
 356. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1179
 357. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1177
 358. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 1175
 359. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 1174
 360. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 1173
 361. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1171
 362. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 1168
 363. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1164
 364. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1164
 365. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 1162
 366. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1159
 367. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 1158
 368. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1158
 369. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1152
 370. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1141
 371. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1140
 372. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 1137
 373. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 1137
 374. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 1132
 375. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1131
 376. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1128
 377. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1127
 378. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1125
 379. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1125
 380. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 1121
 381. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1117
 382. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1115
 383. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1110
 384. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 1109
 385. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 1108
 386. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1103
 387. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1102
 388. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1101
 389. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1093
 390. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 1092
 391. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 1091
 392. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1084
 393. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 1076
 394. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1076
 395. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1075
 396. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1071
 397. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 1062
 398. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1060
 399. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1058
 400. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 1057
 401. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1049
 402. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 1040
 403. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1026
 404. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 1025
 405. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1024
 406. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1024
 407. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 1023
 408. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 1015
 409. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 1006
 410. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1006
 411. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 1002
 412. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 996
 413. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 985
 414. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 980
 415. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 973
 416. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 970
 417. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 969
 418. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 967
 419. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 964
 420. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 963
 421. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 963
 422. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 959
 423. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 958
 424. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 956
 425. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 953
 426. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 938
 427. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 936
 428. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 934
 429. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 934
 430. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 930
 431. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 925
 432. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 921
 433. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 912
 434. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 896
 435. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 894
 436. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 885
 437. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 883
 438. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 878
 439. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 876
 440. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 872
 441. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 869
 442. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 863
 443. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 860
 444. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 860
 445. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 856
 446. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 855
 447. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 850
 448. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 843
 449. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 843
 450. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 829
 451. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 822
 452. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 820
 453. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 818
 454. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 816
 455. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 804
 456. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 797
 457. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 791
 458. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 791
 459. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 771
 460. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 759
 461. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 753
 462. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 744
 463. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 724
 464. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 717
 465. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 716
 466. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 706
 467. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 693
 468. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 692
 469. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 687
 470. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 683
 471. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 679
 472. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 677
 473. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 673
 474. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 647
 475. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 646
 476. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 644
 477. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 637
 478. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 631
 479. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 629
 480. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 627
 481. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 627
 482. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 614
 483. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 603
 484. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 599
 485. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 598
 486. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 593
 487. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 586
 488. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 585
 489. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 577
 490. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 568
 491. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 565
 492. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 560
 493. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 538
 494. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 535
 495. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 534
 496. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 529
 497. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 522
 498. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 522
 499. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 505
 500. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 505
 501. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 503
 502. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 497
 503. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 471
 504. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 463
 505. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 428
 506. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 409
 507. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 409
 508. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 406
 509. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 391
 510. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 389
 511. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 381
 512. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 377
 513. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 373
 514. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 356
 515. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 351
 516. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 334
 517. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 318
 518. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 309
 519. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 212
 520. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 174
 521. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 170
 522. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 157
 523. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 148
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 147
 525. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 146
 526. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 145
 527. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 138
 528. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 113
 529. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 112
 530. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 112
 531. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 110
 532. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 110
 533. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 104
 534. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 98
 535. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 97
 536. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 93
 537. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 90
 538. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 84
 539. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 83
 540. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 69
 541. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 11
 542. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 10
 543. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 4
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  28-07-2014 10:10
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 4129
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×