Urząd Gminy Cisek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5308467672765058339370191747704132900000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448843145856044574375957838897428245267055358714976754656572
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
257692853027833276752924126679346213516336383585964044242220
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
161311309015057181922014518458188051901318911203891965222758
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000587034533157511314113573
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 60641
 2. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 45086
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 35555
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 14149
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 13248
 6. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 11873
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 10718
 8. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 9713
 9. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 9380
 10. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9188
 11. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 8765
 12. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 8670
 13. Formularze i druki
  Wyświetleń: 8197
 14. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 8099
 15. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 7735
 16. Rok 2013
  Wyświetleń: 7731
 17. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 7211
 18. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 7163
 19. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 7047
 20. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 6894
 21. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 6863
 22. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 6727
 23. Informacje
  Wyświetleń: 6710
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6656
 25. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 6566
 26. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 6539
 27. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 6406
 28. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 6368
 29. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 6289
 30. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6255
 31. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6198
 32. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 6134
 33. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 6113
 34. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 6082
 35. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 6040
 36. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6038
 37. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 5947
 38. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 5891
 39. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 5855
 40. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 5844
 41. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 5832
 42. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5775
 43. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 5752
 44. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 5743
 45. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5567
 46. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 5512
 47. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 5489
 48. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 5465
 49. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5436
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5434
 51. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5429
 52. Wójt Gminy Cisek - Alojzy Parys
  Wyświetleń: 5419
 53. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 5411
 54. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 5389
 55. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 5289
 56. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 5283
 57. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 5280
 58. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 5227
 59. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 5220
 60. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 5133
 61. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 5117
 62. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 5099
 63. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5097
 64. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 5085
 65. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 5057
 66. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 5006
 67. Ogólna
  Wyświetleń: 4990
 68. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 4984
 69. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4930
 70. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 4857
 71. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 4848
 72. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4848
 73. Oświadczenie majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 4838
 74. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 4829
 75. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4785
 76. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 4711
 77. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 4708
 78. Rok 2015
  Wyświetleń: 4699
 79. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 4687
 80. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4672
 81. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 4644
 82. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 4634
 83. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4607
 84. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 4590
 85. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 4574
 86. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 4559
 87. Rok 2017
  Wyświetleń: 4507
 88. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 4482
 89. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4447
 90. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 4440
 91. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4415
 92. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 4409
 93. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 4319
 94. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4306
 95. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4252
 96. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 4227
 97. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4152
 98. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4143
 99. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4110
 100. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 4108
 101. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 4080
 102. Rok 2014
  Wyświetleń: 4024
 103. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3974
 104. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3967
 105. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 3921
 106. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3913
 107. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 3880
 108. Rok 2012
  Wyświetleń: 3846
 109. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 3812
 110. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3807
 111. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 3804
 112. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3759
 113. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 3715
 114. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3654
 115. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3642
 116. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 3635
 117. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 3629
 118. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 3623
 119. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3609
 120. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 3599
 121. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3598
 122. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3573
 123. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 3508
 124. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3504
 125. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 3490
 126. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 3488
 127. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 3464
 128. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3437
 129. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3407
 130. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 3382
 131. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 3367
 132. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 3336
 133. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 3336
 134. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 3332
 135. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 3328
 136. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3323
 137. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 3318
 138. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 3317
 139. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 3313
 140. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 3295
 141. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3280
 142. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3262
 143. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3260
 144. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 3254
 145. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3211
 146. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3189
 147. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 3168
 148. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 3155
 149. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 3125
 150. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 3115
 151. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 3113
 152. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 3086
 153. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3046
 154. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 3044
 155. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3032
 156. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3027
 157. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2997
 158. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 2994
 159. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2990
 160. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 2984
 161. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2972
 162. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2971
 163. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 2951
 164. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 2945
 165. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 2939
 166. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2937
 167. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 2935
 168. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 2900
 169. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 2899
 170. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 2898
 171. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2881
 172. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2866
 173. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 2866
 174. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 2859
 175. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 2858
 176. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2842
 177. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 2833
 178. Złożone petycje
  Wyświetleń: 2825
 179. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2820
 180. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 2817
 181. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2795
 182. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2791
 183. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2791
 184. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 2788
 185. Rok 2016
  Wyświetleń: 2768
 186. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2715
 187. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 2697
 188. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 2693
 189. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2690
 190. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 2682
 191. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2653
 192. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 2648
 193. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2642
 194. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2629
 195. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2620
 196. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2615
 197. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2608
 198. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2605
 199. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 2593
 200. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2587
 201. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2575
 202. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2566
 203. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2564
 204. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 2560
 205. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2553
 206. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2534
 207. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 2524
 208. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2502
 209. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2499
 210. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2488
 211. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2485
 212. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2463
 213. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 2456
 214. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2455
 215. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2454
 216. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 2452
 217. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2450
 218. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 2442
 219. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 2432
 220. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 2428
 221. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2427
 222. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2427
 223. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2422
 224. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 2417
 225. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2415
 226. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 2414
 227. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 2412
 228. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 2411
 229. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2405
 230. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2396
 231. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 2380
 232. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2372
 233. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 2347
 234. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2347
 235. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 2347
 236. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 2345
 237. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2343
 238. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 2340
 239. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2332
 240. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 2330
 241. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 2321
 242. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 2318
 243. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 2311
 244. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 2310
 245. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2310
 246. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2308
 247. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2307
 248. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 2305
 249. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2302
 250. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 2301
 251. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 2297
 252. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 2296
 253. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2294
 254. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2293
 255. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 2292
 256. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2283
 257. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2278
 258. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 2272
 259. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 2271
 260. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2267
 261. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2259
 262. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2258
 263. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 2257
 264. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 2256
 265. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2252
 266. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2251
 267. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 2249
 268. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 2240
 269. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2239
 270. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 2236
 271. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2232
 272. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 2229
 273. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 2227
 274. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 2226
 275. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 2224
 276. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 2223
 277. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 2221
 278. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 2220
 279. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 2218
 280. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 2213
 281. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2210
 282. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2203
 283. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 2200
 284. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 2197
 285. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 2190
 286. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2189
 287. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 2187
 288. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 2186
 289. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2180
 290. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2178
 291. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 2177
 292. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2177
 293. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 2177
 294. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 2176
 295. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 2175
 296. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 2171
 297. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 2168
 298. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2161
 299. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 2158
 300. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 2157
 301. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 2155
 302. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 2154
 303. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 2152
 304. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 2143
 305. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 2134
 306. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2134
 307. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 2128
 308. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2128
 309. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 2125
 310. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2124
 311. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 2119
 312. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 2111
 313. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2104
 314. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2102
 315. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2100
 316. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 2099
 317. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 2092
 318. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2086
 319. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 2084
 320. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2079
 321. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 2076
 322. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 2076
 323. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 2074
 324. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 2070
 325. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 2066
 326. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 2066
 327. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2065
 328. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 2060
 329. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 2055
 330. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 2054
 331. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 2052
 332. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 2050
 333. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 2047
 334. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 2043
 335. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2041
 336. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 2040
 337. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 2039
 338. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2037
 339. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2036
 340. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 2036
 341. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 2034
 342. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2031
 343. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2028
 344. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 2026
 345. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 2025
 346. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2023
 347. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 2023
 348. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2019
 349. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2016
 350. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 2015
 351. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2006
 352. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1998
 353. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1995
 354. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 1994
 355. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 1990
 356. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1988
 357. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 1987
 358. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 1975
 359. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1972
 360. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 1962
 361. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1959
 362. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 1957
 363. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1950
 364. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 1944
 365. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 1944
 366. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 1941
 367. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 1936
 368. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1934
 369. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1934
 370. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1930
 371. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1930
 372. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 1922
 373. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1919
 374. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1906
 375. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1901
 376. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1898
 377. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1896
 378. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1894
 379. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1890
 380. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1886
 381. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 1880
 382. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 1872
 383. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 1862
 384. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 1862
 385. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1858
 386. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1855
 387. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 1855
 388. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 1846
 389. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 1842
 390. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 1833
 391. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 1816
 392. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 1811
 393. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1802
 394. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 1793
 395. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1793
 396. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 1790
 397. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 1789
 398. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 1789
 399. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1787
 400. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1787
 401. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1784
 402. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 1784
 403. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1781
 404. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 1772
 405. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1760
 406. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 1758
 407. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1755
 408. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 1753
 409. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 1751
 410. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1747
 411. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 1745
 412. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1743
 413. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 1742
 414. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1740
 415. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1739
 416. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1733
 417. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 1733
 418. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 1732
 419. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1730
 420. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1728
 421. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 1726
 422. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1719
 423. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 1712
 424. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1711
 425. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 1711
 426. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1709
 427. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 1704
 428. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 1704
 429. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1702
 430. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1691
 431. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 1688
 432. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1686
 433. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1686
 434. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1685
 435. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1685
 436. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1684
 437. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 1682
 438. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1667
 439. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 1656
 440. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1655
 441. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1654
 442. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 1651
 443. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1651
 444. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1649
 445. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 1642
 446. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 1639
 447. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1638
 448. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 1637
 449. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 1635
 450. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 1629
 451. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1628
 452. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 1625
 453. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1615
 454. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1614
 455. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 1606
 456. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 1604
 457. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 1602
 458. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 1595
 459. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1594
 460. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1593
 461. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 1590
 462. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 1587
 463. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1587
 464. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1586
 465. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 1577
 466. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1577
 467. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 1575
 468. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 1572
 469. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 1572
 470. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1571
 471. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1564
 472. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 1563
 473. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 1562
 474. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1559
 475. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1559
 476. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1556
 477. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1555
 478. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 1554
 479. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1541
 480. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 1537
 481. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1533
 482. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1532
 483. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 1527
 484. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1526
 485. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1525
 486. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1516
 487. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 1508
 488. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 1506
 489. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 1506
 490. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 1498
 491. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1496
 492. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 1495
 493. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 1494
 494. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1485
 495. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1478
 496. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 1477
 497. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1472
 498. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1469
 499. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1461
 500. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1449
 501. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 1447
 502. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1431
 503. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1423
 504. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1414
 505. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1414
 506. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1411
 507. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1409
 508. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 1409
 509. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 1408
 510. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 1403
 511. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 1402
 512. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1402
 513. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 1400
 514. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1391
 515. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 1375
 516. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 1373
 517. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1372
 518. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1367
 519. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1358
 520. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1356
 521. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 1353
 522. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 1341
 523. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1339
 524. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1333
 525. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 1327
 526. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1323
 527. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1315
 528. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1311
 529. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 1307
 530. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 1295
 531. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 1289
 532. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 1288
 533. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 1285
 534. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 1284
 535. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1281
 536. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1275
 537. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 1270
 538. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 1257
 539. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1252
 540. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 1240
 541. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 1236
 542. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 1225
 543. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1222
 544. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1220
 545. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 1218
 546. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1218
 547. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1218
 548. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1211
 549. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 1207
 550. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 1203
 551. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 1201
 552. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 1191
 553. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 1179
 554. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1175
 555. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1174
 556. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 1171
 557. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1169
 558. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 1141
 559. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1131
 560. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 1127
 561. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1118
 562. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1114
 563. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 1105
 564. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1103
 565. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 1103
 566. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1101
 567. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 1096
 568. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1087
 569. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 1080
 570. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1072
 571. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1066
 572. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 1048
 573. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1048
 574. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 1030
 575. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1019
 576. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1012
 577. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 993
 578. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 988
 579. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 977
 580. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 966
 581. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 963
 582. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 962
 583. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 960
 584. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 956
 585. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 946
 586. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 931
 587. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 930
 588. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 921
 589. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 909
 590. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 905
 591. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 886
 592. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 884
 593. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 880
 594. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 845
 595. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 841
 596. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 836
 597. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 822
 598. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 821
 599. Rok 2018
  Wyświetleń: 814
 600. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 809
 601. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 790
 602. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 789
 603. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 787
 604. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 736
 605. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 727
 606. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 702
 607. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 702
 608. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 661
 609. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 653
 610. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 620
 611. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 602
 612. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 601
 613. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 590
 614. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 586
 615. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 575
 616. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 547
 617. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 529
 618. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 520
 619. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 510
 620. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 488
 621. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 484
 622. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 459
 623. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 457
 624. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 442
 625. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 439
 626. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 438
 627. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 423
 628. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 415
 629. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 398
 630. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 373
 631. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 371
 632. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 362
 633. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 352
 634. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 350
 635. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 335
 636. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 330
 637. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 322
 638. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 320
 639. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 298
 640. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 275
 641. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 270
 642. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 269
 643. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 258
 644. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 252
 645. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 249
 646. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 208
 647. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 184
 648. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 177
 649. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 160
 650. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 156
 651. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 155
 652. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 147
 653. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 141
 654. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 136
 655. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 132
 656. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 109
 657. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 80
Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  28-07-2014 10:10
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 6656
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×